Trosopplæring


I dåpshandlingen leser vi fra Bibelen om «å lære å kjenne» troen. Dette ønsker menigheten å bidra til, sammen med de som har ansvar for oppdragelsen for barnet. Derfor har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge fra 0 til 18 år.

Helt siden den kristne kirke ble grunnlagt, har det vært undervist i hva den kristne tro handler om. Troens innhold har blitt overlevert fra generasjon til generasjon. Metodene for læring har variert, men innholdet i troen er viktig å formidle.
 

Oversikt over tiltak i Grim kirke
0 år       Babysang

1 år       Utdeling av smekke

2 år       Krøllesamling

3 år       Let og finn bibel

4 år       Min kirkebok

5 år       Kirkekino

6 år       Førsteklasses

8 - 9 år   Tårnagenthelg

10 - 11 år   Lys Våken

9.trinn   Konfirmasjon

10.trinn Ledertrening og Konf. reunion
 

Alle er velkommen
Har du eller barnet ditt spesielle behov for hjelp og tilrettelegging, ønsker vi å finne
gode løsninger sammen med dere. Fyll ut punktet om spesielle behov i påmeldingsmodulen eller ta kontakt direkte med ansvarlig for aktuelle arrangement. 
Alle som har lyst er velkommen i Grim kirke, uavhengig om du har fått invitasjon i posten eller ikke!
 

 

Tilbake