Støtt menighetens arbeid


Bli med å bidra i menighetens arbeid

Grim menighet har mye som skjer for mange aldersgrupper. Det betyr mye for mange å komme til kirken. Vi tror også at det som skjer i kirken kan være viktig for enda flere mennesker. For å drive menighet er vi helt avhengig av all type frivillighet. 

Bli med å gi av din tid
Ved å utføre ulike oppgaver som å kjøre kirkebil, lage kirkekaffe, ordne på kjøkkenet, vaske i kirken eller være med som leder i de ulike aktivitetene gir du av din tid inn i et fellesskap som flere får mulighet til å ta del i. Ønsker du å gi av din tid, ta kontakt med diakonen vår, så finner vi en oppgave til deg.

Bli med å gi økonomisk
Menigheten er helt avhengig av støttespillere som også bidrar økonomisk. Vi oppfordrer alle til å være med som regelmessige givere til menighetens arbeid.

Her kan du registrere deg som fast giver: https://kirken.profundo.no/grim-sokn

Du kan også støtte oss med offer/gaver
Her kan du bidra med en engangssum. Du velger selv beløp og du kan enten gi via VIPPS eller via kontonr:
Vipps nr.117473 (Grim sokn) 
Konto nr. 3000 07 700 74

Be for arbeidet i menigheten
Husk på menigheten når dere ber. Støtt menigheten, arbeidet og fellesskapet i tanker og forbønn. 

 

Takk for all støtte! 
Mvh. Grim menighet

Tilbake