Gravferd


En gravferd er en avskjed med et menneske vi kjente. Vi takker for livet som var her, og overlater den døde i Guds hender.

I gravferden setter vi ord på sorg, savn, takknemlighet og håp. Sammen skaper vi en verdig stund, hvor den døde minnes og de levende trøstes. 

I Kristiansand Domprosti foregår de fleste gravferdene ved Kristiansand Kapell og Oddernes Kapell. Men det er også mulig å bruke kirkene, slik som Grim kirke, til gravferd. Begravelsesbyråene kjenner rutiner og muligheter, og hjelper de etterlatte med å finne det best egnede stedet, på den best mulig måte.

 En prest vil etter noen dager ta kontakt med de etterlatte, for å samtale om det som har skjedd, og for å planlegge selve gravferden og minneordene.

 Det å miste noen kan være vondt, sårt og vanskelig, også når hverdagen etterpå tar til. Vær ikke redd for å ta kontakt med prest eller diakon i Grim kirke dersom det kunne hjelpe å ha noen å snakke med. Byens diakoner gjennomfører også jevnlig sorggrupper for mennesker som har mistet noen nære. Les mer informasjon om dette her.

 

På hjemmesiden til Den norske kirke finnes praktisk informasjon om gravferden.

 

Om begravelse i Den norske kirke