Dåp


Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Dåpen er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager. Dåpen er åpen for alle som vil og som ønsker å tilhøre kirken. Også voksne kan bli døpt i kirken vår, og før konfirmasjonen døpes ungdommer som ikke er døpt fra før.

 

Trykk på linken under for å melde opp til dåp. Du kan også ta direkte kontakt med Kirkens servicetorg i Kristiansand på
tlf: 38 19 68 00. De har åpningstid mandag- fredag, kl. 09:00 – 15:00, og vet når det er dåp i Grim Kirke. De trenger følgende opplysninger:

 

  • Fullt navn og personnummer på  barnet.
  • Mors / fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.
 

Påmelding til dåp