Gudstjenester i påsken


Det blir en rekke gudstjenester i Grim kirke denne påsken. 

Denne påsken er det gudstjenester i Grim kirke de fleste påskedagene. Foto: Odd Bjarne Ellefsen

Onsdag 13. april kl 11.00
Påskeandakt på Grimtunet ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og kantor Gill Wilder. Etter andakten serveres det kaffe og noe å bite i.

Skjærtorsdag, 14. april
Kl 18.00 inviterer vi til enkelt kveldsmåltid i menighetssalen. 
Kl 19.00 blir det gudstjeneste med nattverd i kirkerommet ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, diakon Elin Røsok Richardsen og kantor Gill Wilder. Solo ved Vigdis Borgemyr Berntsen. Takkoffer til menighetens arbeid.
Gudstjenesten overføres direkte på Grim kirkes Facebook-side.

Langfredag, 15. april kl 11.00
Langfredag kl 11.00 blir det pasjonsgudstjeneste der Jesu lidelseshistorie blir lest av Gard Fauchal. Gudstjenesten ledes av sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Gill Wilder spiller orgel og Terje Skaar synger solo. Takkoffer til Kirkens SOS.
Gudstjenesten overføres direkte på Grim kirkes Facebook-side.

1. påskedag, 17. april kl 11.00
1. påskedag kl 11.00 er det høytidsgudstjeneste ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, vikarprest Andreas Mollestad Nilsen og kantor Gill Wilder. Andreas Malde spiller trompet, og Mechthild Placke spiller cello i gudstjenesten. Det blir dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Etter gudstjenesten blir det enkel kirkekaffe i menighetssalen. 
Opptak av prekenen legges ut på Grim kirkes Facebook-side etter gudstjenesten.

Tilbake