Infomail 8. april


Det var sterkt å få være med på påskevandringsgudstjenesten forrige søndag. Den flotte dramatiseringen av alt som skjedde i påskedagene gjorde at påskens budskap kom enda nærmere.

Klart til påskevandring for skole- og barnehagebarn. Foto: Odd Bjarne Ellefsen

I formiddag kom både skoleelever og barnehagebarn til kirken og fikk egne, tilpassede påskevandringer i kirkerommet. Det er mange som gjennom dette programmet har lært hva som skjedde i påsken da Jesus ble korsfestet.

Det er tre år siden forrige gang vi feiret påske med folk til stede i kirkerommet i Grim kirke. Selv om jeg har vært sokneprest her mer enn to år, har jeg aldri fått oppleve å minnes påskens drama på skjærtorsdag og langfredag, og å feire oppstandelsens under på påskedag sammen med menigheten her. Det gleder jeg meg til å gjøre denne påsken!

Grim kirke inviterer til påskefeiring med gudstjeneste på alle helligdagene. Vi håper mange vil komme til kirken og feire! Samtidig vet vi jo at mange benytter dagene til å reise på hytta. Derfor vil vi prøve å sende gudstjenesten på palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag direkte på Facebook. På påskedag planlegger vi å legge ut opptak av prekenen etter gudstjenesten.

På onsdag var konfirmantene fra Hellemyr, Grim og Torridal samlet for å gjennomføre fasteaksjonsløpet. Været gjorde imidlertid at det var vanskelig å gjennomføre som planlagt, så det ble ikke så mye løp, men heller et viktig sosialt treff mellom konfirmantene fra de tre menighetene. Det er fremdeles mulig å gi til fasteaksjonen på Vipps nr 2426 eller i menighetens innsamling på Facebook: https://www.facebook.com/donate/1293549591136616/6077361365653548 Håper mange vil støtte et utrolig viktig arbeid.

Det som skjer framover

  • Palmesøndag: Gudstjeneste med nattverd kl 11.00. Takkoffer til menighetens arbeid. Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Onsdag kl 11.00: Påskeandakt på Grimtunet. Alle er velkomne.
  • Skjærtorsdag kl 18.00: Kveldsmåltid i menighetssalen.
  • Skjærtorsdag kl 19.00: Kveldsgudstjeneste med nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid.
  • Langfredag kl 11.00: Pasjonsgudstjeneste der vi hører Jesu lidelseshistorie. Takkoffer til Kirkens SOS
  • 1. påskedag kl 11.00: Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.

Takkoffer kan gis på Vipps nr 697210 på de aktuelle dagene, og går til det formålet.
Det er kirkebil til alle gudstjenestene. Bestill ved å ringe 908 97 212.

  • Søndag 24. april kl 11.00: Konfirmasjon av HEL-konfirmantene (fredagskonfirmantene)

 

Før søndagen
På palmesøndag skal vi igjen minnes Jesus som rir inn i Jerusalem. Kongen som kommer for å frelse sitt folk. Prekenteksten som i år er knyttet til palmesøndag i Joh 12,1-13 har imidlertid ikke inntoget som sitt hovedmotiv. Vi møter Jesus som er på besøk hos Lasarus i Betania. Her blir han feiret, og Maria salver Jesus med en kostbar nardussalve på føttene. Salving av føtter var noe som ble gjort før begravelse, så allerede her aner vi hvor Jesus er på vei. Jesus lar seg tjene og bevege av Marias handling, og verdsetter det hun gjør. Dagen etter dro Jesus inn i Jerusalem, og lot seg hylle av folkemengden.

For flere tanker om søndagsteksten, hør gjerne podcasten «Før søndagen i Kristiansand», som er et samarbeid mellom menighetene i byen. Du finner alle samtalene her.

Palmesøndagens bønn
Jesus Kristus, ydmyke konge,
du kom til oss, fornedret og fattig.
Vi ber deg:
Forson oss med Gud og med hverandre.
Lær oss å gi avkall på vårt eget og følge deg,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

God påskehøytid ønskes dere alle! 

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på ved å sende epost til Post.Grim.Menighet@kristiansand.kommune.no.

Tilbake