Infomail 25. mars


Det er mange ting å glede seg over i kirken. Noe av det jeg gleder meg mest over, er at så mange deltar i fellesskapsbyggende aktiviteter her.

Jeg tror aldri jeg kommer til å glemme gleden mange gav uttrykk for da vi i vinter endelig kunne servere en kopp kaffe utenfor kirken etter gudstjenesten. Lengselen etter fellesskap var stor, og kaffekoppen ble nok på mange måter symbolet på at vi lengter etter å høre til.

Nå har vi heldigvis kirkekaffe innendørs så godt som hver søndag. Da er det flott å se at så mange prioriterer og verdsetter denne tida sammen rundt et bord. Og familiemiddagene er godt i gang, nå annen hver uke. Der er det også mange som kommer. Det er kjempefint!

Det er rett som det er noen som deltar på familiemiddag eller kirkekaffe for første gang. Da er det viktig at vi alle er bevisste på å inkludere i samtaler og på bord. På den måten vil enda flere oppleve den gode følelsen av å høre til.

Det som skjer framover

  • På søndag blir det gudstjeneste i Grim kirke kl 11.00 v/domprost Freddy Berg og kantor Marina Wikstad. Takkofferet går til KUP - Kirkens ungdomsprosjekt. Vipps 697210, og etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212.
  • Mandag kl 11.00: Babysang i peisestua.
  • Tirsdag kl 16.00: Familiemiddag i kjelleren
  • Onsdag kl 11.00 er det andakt på Grimtunet.
  • Onsdag kl 19.30 inviterer vi til undervisning og samtale i peisestua. Sokneprest Odd Bjarne Ellefsen underviser om temaet: «Hvorfor måtte Jesus dø?»
  • Søndag 3. april blir det familiegudstjeneste med påskevandring. Etter gudstjenesten blir det åpning av påskeutstillingen med lokale utøvere.

Før søndagen
Kommende søndag feirer vi Maria budskapsdag, som er en kirkens festdager. Denne søndagen tar vi et steg til side fra fastens ettertanke, og feirer at Maria sa ja til å bære fram barnet som ble født julenatt. Prekenteksten står i Luk 1,39-45. Her hører vi om Maria, som bare noen dager etter at engelen kom med budskapet om at hun skulle føde Jesus, dro til sin slektning Elisabet. Elisabet var jo også gravid med Johannes, og barnet sparket i magen av fryd. Tenk, den første som forstod hvem Jesus var, var et barn som enda ikke var født!

Tekstene på Maria budskapsdag forteller oss om kvinner som har påtatt seg store oppgaver for Gud, og som ofte måtte tåle mange vanskelige tider. For Maria var det ingen enkel oppgave. Hun ønsket nok å beskytte barnet sitt alltid, men også hun måtte gi slipp, og la Jesus gå dit han måtte.

Tankene mine går i dag til de tusener av mødre fra Ukraina som har måttet gi slipp på sine sønner for at landet deres kan bli beskyttet. La oss denne helgen huske mødrene fra Ukraina, og alle andre mødre som på ulike måter har måttet tåle tap og vanskelige tider.

Søndagens bønn
Underets Gud,
du lot din Sønn bli menneske,
unnfanget ved Den hellige ånd.
Vi ber deg:
Gi oss den tro som Maria hadde,
og gjør oss modige som henne,
så vi kan gjøre din vilje i kjærlighet,
og lovsynge deg, ved Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

God helg! 😊

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på ved å sende epost til Post.Grim.Menighet@kristiansand.kommune.no.

Tilbake