Karnevalgudstjeneste


Gudstjeneste med karneval for store og små! 

Kle deg ut og vær med på karnevalgudstjeneste med lagedag og kirkekaffe med utlodning etter gudstjenesten.
Gudstjenesten begynner kl.11.00 og varer ca.1 time.

Etter gudstjenesten er det ulike aktiviteter, en gøy kirkekaffe og utlodning! Ta gjerne med en gevinst.  

Tilbake