Misjonsgudstjeneste søndag 9. januar


Se opptak av misjonsgudstjenesten 9. januar.

Bibeltekster: Jes 53,6-9; Kol 1,15-20 og Joh 1,29-34. Salmene som synges er nr 547, 698, 700, 87 og 695.

Tilbake