Sorggruppe


Sorggrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn eller foreldre.

Har du mistet en av dine nærmeste? Ønsker du å snakke med andre i samme situasjon?
Kanskje sorggruppe er noe for deg?

Vi tilbyr sorggrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn eller foreldre. Sorggruppene ledes av diakonene i Kristiansand i samarbid med frivillige. Gruppestart foregår kontinuerlig når det er nok deltakere med noenlunde likt tap.

Sorg

Å miste en av sine nærmeste kan være noe av det vondeste vi opplever som mennesker. Sorg er en naturlig reaksjon på et slikt tap. Sorgen bærer i seg smerten over at noe har tatt slutt. Samtidig bærer vi fortiden med oss inn i fremtiden. Å jobbe med sorgen handler ikke om å legge den bak seg, men å innlemme den i livet.

Sorggruppe

I en sorggruppe snakker vi om sorgen og hva den gjør med oss. Sorggruppen tilbyr et samtalefellesskap der vi forsøker å hjelpe hverandre et steg videre ved å lytte til hverandres fortellinger og opplevelser.

Tilbudet er gratis. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro. Gruppelederne har taushetsplikt. Gruppene er åpne for alle uansett livssyn eller kirketilhørighet.

Informsjonshefte

For informasjon og påmelding:

Ta kontakt med Inger Johanne Bolstad, rådgiver diakoni

Tlf. 38196900/ 45022988
inger.johanne.bolstad@kristiansand.kommune.no

Tilbake