Oppsummering


Infomail 5. april: Søndag etter gudstjenesten skal fjoråret oppsummeres.

Da er det tid for menighetens årsmøte. Hensikten med et årsmøte er jo å fortelle om noe av alt som fant sted i fjor. Jeg synes det er mye hyggelig å lese.

For det er mye fint som skjer i Grim menighet for tiden. Familiemiddagene har god oppslutning. Vi har endelig fått startet barnekoret vi har drømt om i lang tid. Statistikken viser også at antall deltakere i gudstjenesten har gått opp. Regnskapet viser at økonomien er ferd med å stabilisere seg. Og mange flere fine ting skjer. 

Det er imidlertid mye å gripe fatt i, for det er rom for å styrke mange felt. Dåpstallene er lave, og menigheten har ikke mange tilbud til ungdommer. Vi vet jo at det også er lav deltakelse av familier på vanlige gudstjenester. Hva skal vi gjøre for å møte disse utfordringene? Menighetsrådet drøfter dette, og forhåpentligvis vil vi se at denne utviklingen endrer seg etter hvert. Vær gjerne med å be for barne-, ungdoms- og familiearbeidet i menigheten.

Informasjon:

  • Gudstjeneste med nattverd, søndag 7. april kl. 11.00 ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Gill Wilder og frivillige. Forsangergruppe fra «De som synger» Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210.

Kirkekaffe med utlodning og menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

  • Åpent lekested mandag 8. april kl. 9.00-13.30. Sangstund ca. kl. 10.30.
    Ta med matpakke. Vi ordner kaffe og te.
  • Grim misjonsring mandag 8. april kl. 19.00.
  • Familiemiddag tirsdag 9. april. Middag serveres mellom kl. 16.00-17.00.

Sangstund kl 16.45 og kahoot. Det blir ikke barnekor denne gangen.

  • Alf-klubb onsdag 10. april kl. 18.00.

 

Før søndagen
Bibeltekster: Jer 31,1-6; 1 Joh 5,1-5 og Joh 21,15-19
Salmer i gudstjenesten: 204, 211, 347, 614, 617, 195

Søndagens bønn
Oppstandne Frelser, Jesus Kristus,
du rekker hendene mot oss når vi tviler.
Vi ber deg:
Gi oss tro når vi ikke forstår,
så vi kan leve i lyset av din oppstandelse
og tilgi vårt eget og andres svik,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Vi er nå inne i det vi kaller for påsketiden i kirkeåret, som varer fram til pinse. Mari og Paul Erik Wirgenes skriver i sin bok «Fra søndag til søndag» at «den jødiske påskehøytiden varte i åtte dager. Den åttende dagen var en festpreget avslutning av høytiden. Påsketiden i den kristne kirke er ikke bare sju dager, men sju ganger sju dager. Den femtiende dagen er pinsedag. Hver eneste søndag er en gjentatt feiring av Jesu oppstandelse og en tilbedelse av den treenige Gud.» Påsketiden er en av festperiodene kirkeåret, og den liturgiske fargen er derfor hvit.

På søndag skal vi lese fortellingen om da Jesus møtte disiplene på stranden ved Tiberiassjøen. Jesus tok Peter til side, og han fikk mulighet til å uttrykke sin kjærlighet til Jesus. Peter fikk på nytt kallet fra Jesus, og fikk også vite om at det som lå foran ikke bare kom til å være enkelt.

For flere tanker om søndagens tekst, hør gjerne podkasten «Kirken i Kristiansand». Ny episode ligger klar. Klikk her for å komme til podkasten.

Ha en fin helg, alle sammen!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake