God påske!


Infomail 22. mars: Påsken viser oss at Gud er nær i vår nød.

I dagene som ligger foran skal vi igjen følge de dramatiske hendelsene i Jerusalem. Hvordan hadde verden sett ut hvis ikke vi hadde hatt påsken? Det har vært et spørsmål som har ligget i bakhodet hos meg i det siste.

Påsken gir oss viktige tanker om hyllest og hat, feiring og sorg, om å tjene og bli tjent.
Påsken gir oss håp i møte med døden, livsmot når alt er som mørkest.

Vi lever i en verden med så mye vondt. Påskens budskap forteller også at Gud er til stede i det vonde, at Han ikke forsvinner selv om ting er vanskelig. Ved inngangen til denne påsken vil jeg derfor be en bønn fra Tsjekkia for den lidende verden:

Hør verdens rop, Gud!          
Alle rop fra ofrene for krigens vanvidd,
alle rop fra dem som ofrer seg selv i kjærlighet og sinne for sannhetens skyld,          
alle rop i smerte,
i sårbarhet
og avmakt.
Hør verdens rop,
forbarm deg, Gud!


Hør verdens gråt, Gud!
Gråten fra håpløshetens kalde rom,
gråten i sorgens mørke,
gråten fra barn som blir utnyttet og utsatt for overgrep,
all gråt i fortvilelse,
i ensomhet
og angst.
Hør verdens gråt,
forbarm deg, Gud!

Hør verdens klage, Gud!
Skogens og havets klage,
luftens og jordens jammer
sultens og tørstens bønn fra uttørkede åkrer,
all klage i hjelpeløshet,
mistro
og apati.
Hør verdens klage,
forbarm deg, Gud!


Kristus, du som på korset ropte ut
hvor forlatt vi mennesker er,
du som led, døde og stod opp for vår skyld,
vær nå med i våre rop,
i vår gråt
og vår klage,
og gi oss mot og kraft
i kampen for et fullverdig liv.
Amen.

Det blir gudstjenester i Grim kirke på palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og første påskedag. I tillegg er det mulig å delta på flere gudstjenester og samlinger andre steder i by og land. Jeg håper mange finner tid og rom til både fellesskap og hvile, gudstjenestefeiring og refleksjon.

Informasjon:

 • Gudstjeneste med dåp og nattverd, søndag 24. mars kl. 11.00 ved sokneprest Aud Sunde Smemo og kantor Gill Wilder. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Kirkebil.
 • Gudstjenester i påsken:
  • Palmesøndag 24. mars kl 11.00
  • Skjærtorsdag 28. mars kl 19.00. Kveldsmåltid kl 18.00
  • Langfredag 29. mars kl 11.00
  • Påskedag 31. mars kl 11.00
 • Formiddagstreff onsdag 3. april kl. 11.00. Tema:«Kanskje Gud kan smile» v/Bjarte Leer Helgesen.
 • Strikketreff torsdag 4. april kl.11.00. 
 • Gudstjeneste søndag 7. april kl. 11.00.
 • Menighetens årsmøte blir søndag 7. april etter gudstjenesten. Årsmelding og regnskap ligger i våpenhuset. 
 • Åpent lekested mandag 8. april kl. 09.00 - 13.30. 
 • Familiemiddag og barnekor tirsdag 9. april 

 

Før palmesøndag:
Bibeltekster: Jes 56,6-8; Rom 3,21-26 og Matt 26,6-13
Salmer i gudstjenesten: 149, 586, 342, 354, 980, 608, 614, 117

Søndagens bønn
Jesus Kristus, ydmyke konge,
du kom til oss, fornedret og fattig.
Vi ber deg:
Forson oss med Gud og med hverandre.
Lær oss å gi avkall på vårt eget og følge deg,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

For tanker om søndagens tekst, hør gjerne podkasten «Kirken i Kristiansand». Jeg regner med at det kommer en ny episode i løpet av dagen. Klikk her for å komme til podkasten.

God påske!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake