Misjonsprosjekt


HVA GJØR NMS HER?

NMS samarbeider med Den gassisk-lutherske kirke (FLM). Dette er en av de raskest voksende kirkene i verden.

UTDANNING

• Teologisk utdanning og bibelskoler som er viktig i en kirke i sterk vekst.
• Opplæring og kompetanseheving innen ledelse, økonomi og antikorrupsjonsarbeid – som er nødvendig, ikke minst for at kirken skal bli stadig mer selvstendig.
• Skoler for syns- og hørselshemmede – fordi mindre enn én prosent av syns- og hørselshemmede får en form for utdanning. Det arbeides også med å inkludere disse barna og ungdommene i ordinære skoler.
• Yrkesopplæring på to landbruksskoler som har fokus på klima og miljø.

USE YOUR TALENTS

Metoden Use Your Talents har blitt et viktig verktøy i kirkens arbeid. I stedet for å definere behov, spør man hvilke ressurser som finnes i menigheten og
blant dens medlemmer. Hvordan kan disse ressursene bli anerkjent, videreutviklet og brukt i samarbeid med, og til beste for, lokalsamfunnet? Det er etablert utviklingskomiteer på alle nivåer i kirkestrukturen. Metoden er etter hvert eksportert til kirker mange steder i verden.

DIAKONALT STORBYARBEID

I byen Antsirabe støtter vi kirkens arbeid blant de aller fattigste gjennom ungdomssenter, alfabetiseringskurs, matutdeling og yrkesopplæring. Mye av innsatsen skjer ved hjelp av frivillige.

LOVASOA

Dette kultur- og kompetansesenteret i Antsirabe er etablert på området til den gamle norske skolen. Navnet Lovasoa betyr den gode arven. Her er det gjestehus, konferansesaler, klasserom, bibliotek, arkiv og musikkstudio. Mange norske utvekslingsstudenter bor på senteret i løpet av et år. Lovasoa er også et senter for lokal kompetanseutvikling og legger til rette for samarbeid mellom institusjoner i Norge og på Madagaskar.

FAKTA OM MADAGASKAR

  • Innbyggertall: Cirka 27 millioner.
  • Religion: 52 % kristne, 41 % tradisjonelle religioner, 7 % muslimer.
  • Styresett: Republikk. Stadig politisk uro.
  • Næringsveier: Cirka 80 % er sysselsatt innen landbruk, skogbruk eller fiskeriindustri. Noe turisme.
  • Levekår: Landet er rikt på naturressurser, men innbyggerne er blant verdens fattigste. En av tre er analfabeter, 65 % av barna går på skole. Halvparten av barn under fem år er underernærte.
    Kilder: www.fn.no med flere.
Tilbake