Om kirkebygget


Grim kirke ligger i Grim sokn i Kristiansand kommune. Den er bygget i mur og ble oppført i 1969. Kirken har langplan og 385 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført (etter 1850). Arkitekt: Alv Erikstad

Tilbake