Gudstjenester i påsken


Det er gudstjeneste i Grim kirke de fleste påskedagene.

HEL-konfirmantene har laget påskehagen i Grim kirke også i år.

Palmesøndag, 24. mars kl 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjenesten er v/sokneprest Aud Sunde Smemo, kantor Gill Wilder og frivillige fra menigheten.

Kirkekaffe etter gudstjenesten.

 

Skjærtorsdag, 28. mars kl 19.00 Kveldsgudstjeneste

Velkommen til en stemningsfull gudstjeneste med nattverd. Sang v/Jorunn Beckmann og Ketil Lystrup. Ellers er gudstjenesten v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas og frivillige fra menigheten.

Før gudstjenesten, kl 18.00, er alle invitert til kveldsmat i underetasjen.

 

Langfredag, 29. mars kl 11.00 Pasjonsgudstjeneste

Gudstjeneste med lesning av Jesu lidelseshistorie v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas kantor og frivillige fra menigheten. Sang av Lasse Scott Dahl Lorentzen og Jan Arthur Lorentzen.

 

1. påskedag, søndag 31. mars kl 11.00 Høytidsgudstjeneste

Gudstjeneste med nattverd v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas, trompetist Andreas Malde og frivillige fra menigheten.

Kirkekaffe etter gudstjenesten.

 

Tilbake