Fastelavn og karneval


Infomail 9. februar: På søndag er fastelavnssøndag og vi skal ha karneval i gudstjenesten.

Det er lange tradisjoner både i kirke og samfunn knyttet til fastetiden, som vi går inn i på onsdag. Fasten var en tid da man spiste mindre og avstod fra ulike goder. Det handlet om å forberede seg til påske, og følge Jesu vei mot Jerusalem, hans vei mot lidelse og død. I dag er det nok ulikt hva man gjør i fastetida, men det er en god tid for å stoppe litt opp, reflektere over tro og liv, og følge Jesus mot Jerusalem.

Søndagen før fastetida blir kalt «fastelavnssøndag», eller «festen før fasten». Deretter kommer blåmandag og feitetirsdag, som man før i tida brukte til å spise seg opp før fasten. I dag trenger vi nok ikke spise oss opp før fastetiden. Likevel har vi fest denne søndagen i kirka.

På søndag skal vi ha karnevalsfest, både i gudstjenesten og etterpå. Noen synes kanskje det er litt rart å ta karnevalsskikken inn i gudstjenesten. Men det kan være flere grunner til det:

 • Det er viktig å leke! Gud har skapt leken og gleden og alt som er godt og fint. Festen og gleden tar vi med oss inn i karnevalsgudstjenesten.
 • I karnevalet kan man være en annen enn den man er. Vi kan bytte roller, tulle og tøyse. Alt kan være opp-ned eller bakvendt – som i bakventland. Og slik er det jo også i Guds rike: Der er den minste størst og den største minst, den første sist og den siste først. Helt bakvendt! Slik er karnevalet festen for alt det som har begynt, men enda ikke er helt fullendt: Guds rike.
 • Karnevalet handler også om å løfte blikket og se ut over oss selv. Det handler om å dele glede og håp. På karnevalsgudstjenesten deler vi ut bøsser til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. På den måten starter vi også fastetidens solidaritetsarbeid i gudstjenesten denne søndagen.

Fastetiden innledes på askeonsdag i uka som kommer. Vil du gå på gudstjeneste på askeonsdag, så har Domkirken gudstjeneste kl 18 og Torridal kirke kl 19.

Jeg synes ofte det er fint å ha en bok som følger meg i fastetiden, og vil gjerne anbefale Peter Halldorf sin bok «Inn i mysteriet». Den har tekster til ettertanke for hver dag fra askeonsdag til første påskedag

Informasjon om det som skjer:

 • Familiegudstjeneste med karneval søndag 11. februar kl 11.00. To barn skal døpes, og gudstjenesten er v/ ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, barne- og familiearbeider Linda Strandskogen, kantor Gill Wilder og frivillige fra Grim menighet. Takkoffer til menighetens barnearbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212 mellom kl 10.00 og 10.10. Kirkekaffe med masse aktiviteter etter gudstjenesten. Det blir også utlodning denne søndagen.
 • Åpent lekested mandag 12. februar kl 9.00-13.30. Sangstund ca kl 10.30. Ta med matpakke. Vi ordner kaffe og te.
 • Familiemiddag tirsdag 13. februar kl 16.00. Småbarnssang kl 16.45, Kahoot kl 17.
 • Barnekor tirsdag 13. februar kl 17.15
 • Andakt på Grimtunet onsdag 14. februar kl.11.00.
 • Alf-klubben har karneval onsdag 14. februar kl 18.30.
 • Gudstjeneste neste søndag, 18. februar kl 11.00.
 • Bedehussangkveld søndag 3. mars kl 18.00
 • Konsert med «De som synger» onsdag 13. mars kl 19.00

 

Før søndagen
Bibeltekster: Jes 53,1-5; 1 Kor 1,1-25 og Joh 12,20-33

Søndagens bønn
Herre Jesus Kristus,
i kjærlighet overga du deg selv til lidelse og død i vårt sted.
Vi ber deg:
Vis oss den veien du gikk, så vi kan dø med deg
og oppstå til det evige liv,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

På søndag er det altså fastelavnssøndag. Denne søndagen markerer overgangen mellom åpenbaringstiden og fastetiden. Blikket blir nå rettet mot det som skal skje i Jerusalem.

Teksten fra Johannesevangeliet forteller om grekere som ville se Jesus. Da Jesus fikk høre det, slo han fast at «timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort». Fram til da, hadde Jesus flere ganger sagt at timen ikke var inne. Nå skjer det noe nytt. Tiden er kommet for at han, Menneskesønnen, skal vise for alle hvem han er.

Så forteller Jesus om hvetekornet som må falle i jorden og dø for at det skal komme nye korn. For ham var det en nær sammenheng mellom herliggjørelse og lidelse. Det som skjedde i påsken var ikke et nederlag for ham, men det han hadde kommet for.

En flunkende ny episode ligger klar i podkasten «Kirken i Kristiansand». Der kan du høre en samtale mellom fire prester i Kristiansand om teksten for søndag. Klikk her for å komme til podkasten.

God helg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake