Kirke for alle


Infomail 26. januar: Kirken er for alle – uansett funksjonsvariasjon.

Vi er alle forskjellige. Født med forskjellige kropper, egenskaper og muligheter. Kirken skal være for alle. Likevel må vi erkjenne at vi ikke alltid klarer å lage samlinger der alle blir inkludert. Samtidig skal vi alltid arbeide for å gjøre både kirkebygg, gudstjenester og andre samlinger så tilgjengelig som mulig for alle – uansett funksjonsvariasjon.

Menigheten går nå i gang med å se på kirkebygget i forhold til universell utforming. Hva må vi gjøre for at kirken skal være tilgjengelig, også fysisk, uansett funksjonsvariasjon? Vi må legge til rette slik at alle kan komme inn og delta på lik linje i Grim kirke.

Den norske kirke kaller arbeidet med inkluderingsarbeid for utviklingshemmede for «HEL». Målet er å at vi skal ha en inkluderende kirke med tilhørighet og delaktighet for alle. Kirken er ikke hel før alle mennesker er inkludert og kan delta aktivt med den kroppen den enkelte har.

Grim menighet har to konfirmantgrupper. Den største gruppen består av ungdommer bosatt i Grim sokn. Den andre gruppen, som vi kaller for HEL-konfirmanter, har et tilrettelagt opplegg og består i år av sju ungdommer bosatt flere steder i kommunen. Denne helgen reiser HEL-konfirmantene på leir til Klepp leirsted på Vatnestrøm. Der skal vi ha det gøy!

På søndag deltar HEL-konfirmantene aktivt i gudstjenesten. Da håper jeg mange finner veien til kirken. Det blir en vakker gudstjeneste med mye forskjellig; drama, tegnspråk, rap og mye annet.

Informasjon:

  • HEL-gudstjeneste søndag 28. januar kl 11.00. HEL-konfirmantene deltar, Nicolai Myhre leser dikt. Gudstjenesten er ellers v/ ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, diakonimedarbeider Hilde Hauge Røyksund, kantor Maija-Liisa Aas og frivillige fra Grim menighet. Takkoffer til menighetens diakonale arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212 mellom kl 10.00 og 10.10. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Åpent lekested mandag 29. januar kl 9.00-13.30. Sangstund ca kl 10.30. Ta med matpakke. Vi ordner kaffe og te.
  • Familiemiddag tirsdag 30. januar kl.16.00. Småbarnssang og Kahoot kl 17.
  • Gudstjeneste neste søndag, 4. februar kl 11.00: Koret «De som synger» deltar.
  • Formiddagstreff onsdag 7. februar kl 11.00

 

Før søndagen
Bibeltekster: Jer 20,7-9; Rom 10,13-17 og Mark 4,26-34

Søndagens bønn
Livets Gud,
i din nåde har du sådd ordet ditt blant oss.
Vi ber deg:
La oss få ta imot Ordet så det kan vokse og modnes i oss
til den dagen ditt rike blir fullendt
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

«Såmannssøndag» er navnet på kommende søndag. Denne søndagen kommer alltid tre søndager før fastetiden begynner, og løfter fram det viktige med at Guds ord blir sådd som frø. I år hører vi om Jesus som forteller lignelser. Han sier at Guds rike er som når en mann har sådd korn. Han vet ikke hvordan veksten skjer. Men frøene som er sådd gror av seg selv. Jesus sammenligner også Guds rike med et sennepsfrø. Det minste frøet, det som ser ubetydelig ut, kan vokse seg til noe stort som gir mye frukt.

Vi kan kanskje noen ganger være mistrøstige når vi ser liten vekst. Vi kan lure på om det vi sår har noen betydning. Men vi kan hvile i at det ikke er vi som skal skape veksten. Vår oppgave er å så Guds ord, både i bønn, ord og handling, og så kan vi overlate til Gud å skape veksten.

Håper dere alle får en fin helg!

God helg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake