Vi starter opp barnekor - HURRA!


NYTT AV VÅREN 2024! Vi starter opp barnekor for alle barn i skolealder tirsdager i partallsuker kl. 17-18. Første øvelse 23. januar.

Tirsdag 23. januar har barnekoret i Grim kirke sin første øvelse. Koret er for alle barn i skolealder som liker å synge! Det blir gøye og innholdsrike sanger med bevegelser, rytmeinstrumenter, dans, fellesskap, lek og en fruktpause. Vi vil veldig gjerne ha noen voksne som kan være med å hjelpe til med å kutte frukt og være en trygg voksen på øvelser en gang i blant!

For mer informasjon, meld dere inn i gruppa Grimkidz på Spond: https://group.spond.com/ZXUSS

Har du spørsmål om koret, ta kontakt med kantor Maija-Liisa Aas (e-post: ma466@kirken.no) eller menighetspedagog Ingrid Brandsæter Jacobsen (e-post: ib982@kirken.no).

Tilbake