Strategisamling for Grim kirke


Infomail 12. januar: Hva skal Grim menighet arbeide med framover? Og hvordan?

Det er viktige spørsmål når menighetsrådet denne helgen skal ha strategisamling sammen med staben.

I fjor høst ble det jo valgt nytt menighetsråd i alle menighetene i Den norske kirke. Menighetsrådet på Grim har til nå bare hatt ett ordinært møte. Derfor er det behov for å bruke litt tid sammen for å bli kjent med hverandre, få en dypere innføring i menighetens virksomhet, og sammen tenke noen lange tanker for hvordan vi skal arbeide framover.

Samarbeid med staben er også en viktig faktor i rådets arbeid. Det er derfor svært verdifullt at både stab og menighetsråd møtes for å bli kjent og bli enige om hvordan samarbeidet skal være framover.

Vinterkirken
Det er jo full vinter, og kirken er vakker med snøen rundt og på ytterveggene. Kulden kan være en utfordring, siden vinduene i kirken vel ikke har blitt skiftet siden kirken var ny i 1969. Vi fyrer imidlertid så godt vi kan, og det er stort sett god varme i rommene som brukes. I kirkerommet kan det imidlertid være lurt å sette seg litt lenger fram, siden våpenhuset bare har enkle vinduer og ingen oppvarming.

Oppstart av barne- og familieaktivitetene
I uka som ligger foran starter en del av aktivitetene i kirken for familier opp. På mandag åpner barne- og familiearbeider Linda Strandskogen dørene i kjelleren for Åpent lekested, mens årets første familiemiddag starter opp på tirsdag. Da blir det selvsagt også småbarnssang og kahoot.

Neste tirsdag, altså 23. januar, inviterer kantor Maija-Liisa Aas og menighetspedagog Ingrid Brandsæter Jacobsen til første øvelse i det som skal bli menighetens barnekor. Barn i skolealder er målgruppen, og det blir øvelse annen hver tirsdag. Håper mange barn vil finne veien til kirken. Del gjerne Facebook-oppdateringen om koret.

Søndag om en uke er det igjen familiegudstjeneste. Da er 5-åringene spesielt invitert, og det blir aktiviteter etter gudstjenesten.

Gaver med skattefradrag
Det er nå mulig å få skattefradrag også på takkoffer i gudstjenesten som blir gitt på Vipps. For å få skattefradrag må man bruke Vipps nr. 697210 (Takkoffer i gudstjenesten), og i løpet av året gi minst 500 kr. Merk: De andre vippsnumrene kirken bruker gir ikke skattefradrag.

Informasjon:

  • Søndag 14. januar kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/ ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, diakon Elin Røsok Richardsen, kantor Andrew Wilder og frivillige fra Grim menighet. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Det er dessverre ikke kirkebil denne søndagen. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Åpent lekested mandag 15. januar kl 9.00-13.30. Sangstund ca kl 10.30. Ta med matpakke. Vi ordner kaffe og te.
  • Familiemiddag tirsdag 16. januar kl.16.00. Småbarnssang og kahoot kl 17.
  • Andakt på Grimtunet onsdag 17. januar kl 11.00
  • Alf-klubb onsdag17. januar kl 18.30. Da feirer klubben 20-års jubileum!
  • Barnekor. Tirsdag 23. januar kl 17-18. Oppstart av nytt barnekor i kirken. Koret er for barn i skolealder. Kontakt kantor Maija-Liisa Aas eller menighetspedagog Ingrid Brandsæter Jacobsen for mer informasjon.
  • Familiegudstjeneste søndag 21. januar kl 11.00

 

Før søndagen
Bibeltekster: 2 Mos 1,22-2,10; Ef 1,7-12 og Mark 1,3-11
Salmer i gudstjenesten: 102, 246, 323, 360, 347, 674

Søndagens bønn
Hellige Gud,
du lot din elskede Sønn bli døpt for å bære verdens synd.
Vi ber deg:
Forny oss i vår dåp,
så vi alltid følger etter Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

På søndag er det 2. søndag i åpenbaringstiden. Tekstene om Jesu dåp er knyttet til denne dagen. I år skal vi lese teksten fra Markusevangeliet om døperen Johannes som døpte mennesker som bekjente sine synder, og om Jesus som gikk inn i menneskers sted ved å la seg døpe av Johannes.

Da Jesus steg opp av vannet så han himmelen dele seg, og Ånden komme ned over seg som en due. Og så de vakre ordene: «Du er mine Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» Med de ordene i både ørene og i hjertet kunne Jesus ta fatt på den store oppgaven som ventet ham.

Juletidens festdager har hatt den liturgiske hvitfargen. Nå endrer vi til grønn, fargen som symboliserer vekst og modning, og som skal følge oss ut åpenbaringstiden. På søndagene framover skal budskapet om ham som kom utdypes og forklares for oss til vekst og fornyelse.

Håper vi sees i kirken på søndag!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake