Julen i Grim kirke


Se oversikt over julens gudstjenester i Grim kirke.

Julaften kl 14.30: Familiegudstjeneste
Familiekoret deltar med sang og julespill, og Gard Fauchald synger.

Gudstjenesten er ellers ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas, barne- og familiearbeider Linda Strandskogen og frivillige fra Grim menighet.

Takkoffer deles mellom Kirkens Nødhjelp og menighetens arbeid. Vipps 697210.

Julaften kl 16.00: Julaftensgudstjeneste
Musikalske innslag ved Live, Maria og Anne Randi Schau Haugejorden og Gard Fauchald synger.

Gudstjenesten er ellers ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas og frivillige fra Grim menighet.

Takkoffer deles mellom Kirkens Nødhjelp og menighetens arbeid. Vipps 697210.

1. juledag kl 11: Høytidsgudstjeneste
Bente-Lill Viste og Bjørn Olav Natvig bidrar med ulike musikalske innslag. Nattverd. 

Gudstjenesten er ellers ved sokneprest Ingrid Spikkeland, kantor Maija-Liisa Aas og frivillige fra Grim menighet.

Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212 mellom kl 10.00 og 10.10.
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Søndag 7. januar kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd
v/Odd Bjarne Ellefsen, Maija-Liisa Aas og frivillige fra menigheten.

Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar. Vipps 697210

Tilbake