Vigsling av kantor


Infomail 17. november: På søndag skal Maija-Liisa Aas vigsles til kantor.

Søndag 19. november vigsles Maija-Liisa Aas til kantor av biskop Stein Reinertsen

Biskop Stein Reinertsen kommer til Grim kirke for å vigsle vår dyktige musiker Maija-Liisa til kantor i en høytidelig seremoni i gudstjenesten. Gudstjenesten blir full av vakker musikk gjennom flere musikere og koret «De som synger». Etter gudstjenesten er alle invitert til festkirkekaffe med hilsener og kake.

Høstbasaren
Kjelleretasjen var fylt til siste plass gjennom hele dagen på høstbasaren forrige lørdag. Takk til alle som på ulike måter bidro til å gjøre basaren til en så god møteplass i kirken. Det økonomiske resultatet er ikke klart enda, men det er ingen tvil om at basaren er svært viktig for menighetens økonomi.

Familiekor på julaften
Til julaftensgudstjenesten kl 14.30 har vi lyst til å lage et familiekor som kan synge. Det blir øvelser 21. november og 5. desember kl 17.00. Alle kan være med. Velkommen!

Det som skjer framover:

 • Søndag 19. november: Gudstjeneste med vigsling av kantor. Gudstjenesten er ved biskop Stein Reinertsen, sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Gill Wilder, kantor Maija-Liisa Aas og flere. Musikk v/ Kardo Kiis (saksofon), Emmanuel Waldron (flygel) og koret «De som synger» Takkoffer til nytt flygel i Grim kirke. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212 mellom kl 10.00 og 10.10. Festkirkekaffe etter gudstjenesten.
 • Mandag 20. november kl 9.00-13.30: Åpent lekested
 • Tirsdag 21. november kl 16.00: Familiemiddag. Kl 17 er det småbarnssang og Kahoot. Dette er siste familiemiddag i år.
 • Onsdag 22. november kl 11: Andakt på Grimtunet
 • Lørdag 25. november: Lys våken. Program for 10- og 11-åringene.
 • Søndag 26. november kl 11: Familiegudstjeneste med deltakelse av gjengen på «Lys våken»
   

Høydepunkter litt lenger fram:

 • Søndag 3. desember kl 17: Lysmesse
 • Onsdag 13. desember kl 19: Korets julekonsert
 • Søndag 17. desember kl 11: Vi synger julen inn
 • Gudstjenestene i julen: Julaften kl 14.30 og 16.00. 1. juledag kl 11.00

 

Før søndagen
Bibeltekster: 1 Mos 15,1-6; Rom 4,1-8 og Mark 2,1-2
Salmer i gudstjenesten: 371, 482, 513, 498, 605, 309

Søndagens bønn
Jesus Kristus, vår Frelser,
du ser oss når vi er i nød og fare.
Vi ber deg:
Hjelp oss når livet trues, så vi kan stole på din makt,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

For tanker om søndagens tekst, hør gjerne på podkasten «Før søndagen i Kristiansand». Du finner samtalen om søndagens tekst her.

Håper vi sees på vigslingsgudstjenesten på søndag!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake