Lystenning


Infomail 3. november: I disse dager tennes igjen lysene på graver over hele landet.

Det er mange som minnes sine kjære i den mørke tiden vi er inne i nå. I gudstjenesten på søndag skal vi tenne lys og lese navnene på de i vårt sokn som har gått bort i løpet av året som har gått.

Lysene kan symbolisere så mye forskjellig

 • Takknemlighet for det den som gikk bort gav av holdninger, verdier og minner
 • Sorg over at en man var så glad i ikke er sammen med oss lengre
 • Sorg over det man lengtet etter, men som aldri ble noe av
 • Savn og lengsel etter den man mistet
 • Håp om å møtes igjen

Disse lysene vi tenner rommer så mye. Bare den enkelte vet hva de betyr for seg. La oss vise omsorg for hverandre i denne tiden som bringer minner og opplevelser tilbake for mange av oss.

Fullt hus på «De som synger» sin konsert
På onsdag hadde koret «De som synger» sin høstkonsert, «Sanger i mørketid». Koret leverte sammen med bandet et allsidig repertoar til det over 200 personer store publikumet. Etter konserten var som vanlig alle invitert til servering, og det sydet av liv i menighetssalen.

Ny menighetspedagog på plass
Ingrid Brandsæter Jacobsen er menighetens nye menighetspedagog. Hun begynte sin tjeneste på onsdag, og møtte samme dag en gruppe av konfirmantene. Ingrid har erfaring fra tilsvarende jobb i Rælingen menighet, og har også arbeidet i Skjærgårds Live. På familiegudstjenesten søndag 26. november blir Ingrid innsatt i tjenesten.

Vigsling av kantor
Så minner vi om at vår kjære kantor Maija-Liisa Aas skal vigsles i gudstjenesten søndag 19. november kl 11.00 av biskop Stein Reinertsen. I gudstjenesten vil også musikere med bakgrunn fra Estland og koret «De som synger» delta. Velkommen til en flott og høytidelig gudstjeneste.

Menighetens høstbasar
Høstbasaren finner sted lørdag 11. november kl 12-15. Da blir det salg av kaker og kaffe. Vi selger lodd, det er fiskedam og koret «De som synger» deltar. Håper alle kommer, og tar med seg naboer og venner! J

Det som skjer neste uke:

 • Søndag 5. november kl 11.00: Allehelgensgudstjeneste med lystenning og nattverd ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas og frivillige i menigheten.
  Det blir lystenning og opplesning av navnene til de i vårt sokn som har gått bort i løpet av året. Har man personer fra andre steder man ønsker skal bli lest opp, er det bare å si fra til Odd Bjarne Ellefsen

Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212 mellom kl 10.00 og 10.10. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

 • Mandag 6. november kl 9.00-13.30: Åpent lekested
 • Tirsdag 7. november kl 16: Familiemiddag. Sangstund for de minste i menighetssalne og kahoot i peisestua kl 17
 • Lørdag 11. november kl 12-15: Menighetens høstbasar
 • Søndag 12. november: Gudstjeneste med dåp og nattverd
 • Søndag 19. november: Gudstjeneste med vigsling av kantor Maija-Liisa Aas

 

Før søndagen
Bibeltekster: Jes 49,8-10; Åp 7,9-17 og Matt 5,1-12
Salmer i gudstjenesten: 494, 882, 899, 615, 883, 895

Søndagens bønn
Evige Gud,
du er vårt håp og vår tilflukt.
Vi ber deg:
Trøst oss i sorgen og savnet etter våre kjære,
og styrk oss i troen, så vi i liv og død kan håpe på deg,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Kommende søndag er altså allehelgensdag i kirkeåret. Den liturgiske fargen er hvit, kirkens festfarge, kanskje overraskende for mange. Dette henger sammen med det håpet som er knyttet til denne søndagen. Det handler ikke bare om å minnes de som har gått bort, men også å feire det underet bibelen vitner om; oppstandelse og evig liv. Vi minnes ikke bare våre kjære, men lever også med et håp om en gang å møtes igjen, sammen hos Gud.

Evangelieteksten for årets allehelgensdag de vakre saligprisningene i Matt 5. Jesus beskriver hvem himmelriket tilhører, hvem som skal trøstes, hvem som skal se Gud. Det som er gjennomgående er at det ikke er de som ofte blir tenkt på som øverst i samfunnet som blir løftet fram, men de som nok ofte blir sett ned på. Det handler om Guds nåde som strekker så mye lenger enn vi ofte kan forstå.

For flere tanker om søndagens tekst, hør gjerne på podkasten «Før søndagen i Kristiansand». Du finner alle samtalene her.

Ønsker dere alle en fin allehelgenshelg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake