Takk!


Nesten seksti personer som har frivillige oppgaver eller givertjeneste knyttet til Grim menighet var invitert til fest med god mat og godt program. Ivar Skippervold fortalte levende om Hans Nielsen Hauge og hvordan han lot alle mennesker slippe til. Et godt bilde å få på medarbeiderfesten. Vi er jo så forskjellige, men alle kan vi gjøre tjeneste i kirken.

Takk til alle som gjør ulike tjenester i Grim menighet!

Formiddagstreff
Det er ikke så mye som skjer i uka som ligger foran, men på onsdag kl 11 er det formiddagstreff. Da håper jeg mange kommer og hører på Jens Damsgård og forteller om «underet Nye Havglimt». Havglimt leirsted har de siste årene blitt kraftig pusset opp og er stadig et svært viktig sted for barn og unge. Det blir servering, og det er mulig å få skyss ved å ringe til 922 62 642.

Utlodning og gevinster
Etter gudstjenesten på høsttakkefesten 15. oktober blir det utlodning, og lørdag 11. november er det klart for menighetens høstbasar. Vi trenger gevinster til åresalget begge dagene, så hvis noen har mulighet til å ta med gevinster allerede nå, er vi takknemlige for det. Når vi kommer inn i oktober blir også loddbøkene klare. I våpenhuset er gevinstkassen igjen på plass.

Håper mange er motiverte for å selge lodd for menigheten.

Det som skjer i Grim kirke framover

  • Søndag 1. oktober kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Gill Wilder og frivillige i menigheten. Takkoffer menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212 mellom kl 10.00 og 10.10. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Onsdag 4. oktober kl 11.00: Formiddagstreff
  • Søndag 8. oktober kl 11.00: Gudstjeneste
  • Søndag 15. oktober kl 11.00: Familiegudstjeneste med høsttakkefest

Og litt info om noe som skjer litt lenger fram i tid:

  • Onsdag 1. november kl 19.00: Sanger i mørketid. Konsert med koret «De som synger» (skrev feil dato sist uke)
  • Søndag 5. november kl 11.00: Allehelgensgudstjeneste
  • Lørdag 11. november: Menighetens høstbasar
  • Søndag 19. november: Gudstjeneste med vigsling av kantor Maija-Liisa Aas

 

Før søndagen
Bibeltekster: Jes 53,1-5; Hebr 2,10-18 og Matt 8,14-17
Salmer i gudstjenesten: 440, 832, 897, 197, 378, 687

Søndagens bønn
Gud vår trøster,
du har makt til å reise opp syke
og gi oss ny kraft og styrke.
Vi ber deg:
Lid med oss i våre sykdommer og plager,
og forny oss ved din Hellige ånd,
så vi kan leve i forventning om den dagen du gjør alle ting nye,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Vi har kommet til 18. søndag etter treenighetstiden, og vi skal lese tekster som formidler at Gud er nær i våre lidelser. Hos profeten Jesaja leser vi om Herrens tjener som lider for sitt folk, og som gjennom lidelsen bærer straffen for folkets synder. I Brevet til hebreerne leser vi om vår øversteprest som helt og fullt ble en av oss, og som gir seg selv for oss alle. I teksten fra Matteusevangeliet leser vi om Jesus som helbreder Peters svigermor.

Det samlede budskapet er at Gud har kommet nær for å bære alt vi ikke makter å bære selv.

For flere tanker om søndagens tekst, hør gjerne på podkasten «Før søndagen i Kristiansand». Du finner alle samtalene her.

Håper dere som reiser på høstferie får det fint der, og så håper jeg vi er mange som møtes i kirken på søndag.

Ha en fin helg! 😊

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake