Infomail


Denne helgen skal konfirmantene bruke mye tid i kirken. Da er det først Kick-off med mye flott program i morgen, og presentasjonsgudstjenesten på søndag. Det er nå 28 flotte ungdommer som vi gleder oss til å presentere for menigheten.

Steffen Eikenæs blir med i gudstjenesten, og har på søndag siste dag som kateket i Grim kirke. Han har betydd mye for så mange med sin gode måte å møte mennesker på. Vi kommer til å savne Steffen!

Samtidig er det en glede å kunne fortelle at Ingrid Brandsæter Jacobsen har tatt imot stillingen som menighetspedagog. Hun er 27 år, kommer opprinnelig fra Østlandet, og har jobberfaring fra Rælingen menighet og Skjærgårds Live. Allerede 1. november begynner hun i tjenesten, og vi gleder oss til å jobbe med henne her i Grim menighet.

Kirkevalget
Det er nå klart hvem som utgjør det nye bispedømmerådet i Agder og Telemark bispedømme. Les mer på bispedømmets nettsider.

Det som skjer i Grim kirke framover

 • Søndag 24. september kl 11.00: Presentasjonsgudstjeneste med nattverd.
  Konfirmantene blir presentert, og gudstjenesten er ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kateket Steffen Eikenæs, kantor Maija-Liisa Aas og frivillige i menigheten. Takkoffer til Kirkens ungdomsprosjekt (KUP). Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212 mellom kl 10.00 og 10.10. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
 • Mandag 25. september kl 9.00-13.30: Åpent lekested
 • Tirsdag 26. september kl 16.00: Familiemiddag
 • Onsdag 27. september kl 11.00: Andakt på Grimtunet
 • Onsdag 27. september kl 18.30: Medarbeiderfest
 • Søndag 1. oktober kl 11.00: Gudstjeneste
   
 • Onsdag 29. oktober kl 19.00: Sanger i mørketid. Konsert med koret «De som synger»

 

Før søndagen
Bibeltekster: Job 19,21-27; 2 Tim 1,7-12 og Joh 11,17-29

Søndagens bønn
Evige Gud, vår skaper,
du reiste Jesus opp fra graven.
Vi ber deg:
Gi din kirke kraft til å tale livets ord i dødens verden,
så alle kan sette sitt håp til ham som er oppstandelsen og livet,
Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Vi tror at Jesus stod opp fra de døde søndags morgen. Hver søndag er en feiring av Jesu oppstandelse. Derfor har vi gudstjeneste på søndager. Kommende søndag er 17. søndag i treenighetstiden, og blir ofte kalt for «høstens påskedag». Alle evangelietekstene har fortellinger om Jesus som reiser mennesker opp fra døden.

Denne søndagen skal vi lese fortellingen om Jesu gode venn, Lasarus, som ble vekket opp fra døden. Dette er den sjuende tegnhandlingen Johannesevangeliet forteller at Jesus gjorde. Den er et vitnesbyrd om Jesu makt over døden, før han selv ble overlatt til døden. Det er nettopp en tegnhandling dette underet er. For Lasarus levde videre, men måtte på et eller annet tidspunkt igjen møte døden. Døden er en del av livet. Den store forskjellen er at Jesu makt over døden gjør at vi ikke lenger trenger frykte den, men glede oss til livet vi blir vekket opp til med Gud i evigheten.

For flere tanker om søndagens tekst, hør gjerne på podkasten «Før søndagen i Kristiansand». Du finner alle samtalene her.

En god høsthelg ønskes dere alle!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake