Misjonsdager i Grim kirke


På søndag starter misjonsdagene med misjonsgudstjeneste i Grim kirke. Da får vi besøk av misjonær Landy Robenhariziva Bakke i gudstjenesten. Hun skal både preke, synge og fortelle fra arbeidet på Madagaskar.

Mandag kveld blir også Fanja Rambolamanana med. Hun skal fortelle om bedriften hun leder på Madagaskar. Tirsdag ettermiddag inviterer misjonsutvalget til gassisk mat på menighetens familiemiddag i kirkens underetasje.

Vi håper at mange får med seg mye av dette programmet, og kan bli inspirert til å støtte det viktige arbeidet som Grim menighet bidrar til på Madagaskar. Vil du gi en gave til misjonsarbeidet? Bruk Vipps nr. 699667.

Kirkevalget
Forhåndsstemmingen til kirkevalget avsluttes i løpet av ettermiddagen i dag. På mandag er den store valgdagen. Da er det mulig å stemme i kirkevalget på Idda mellom kl 9.00 og 21.00. I kirkevalget skal både menighetsråd og bispedømmeråd velges. Jeg håper at så mange som mulig finner veien til valgurnene på mandag. Godt valg!

Nye konfirmanter
Førstkommende onsdag er det oppstart for de nye konfirmantene i Grim kirke. I skrivende stund er 25 ungdommer påmeldt, og det er fremdeles mulig å melde seg på. Kjenner du noen som ikke har meldt seg på, så be dem gjøre det på www.grimkirke.no. Konfirmantene blir presentert for menigheten i gudstjenesten søndag 24. september.

Det som skjer i Grim kirke framover

  • Søndag 10. september kl 11.00: Misjonsgudstjeneste med nattverd. Preken, sang og misjonsinfo v/ Landy Robenhariziva Bakke. Gudstjenesten er ellers ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas, misjonsutvalget og andre frivillige i menigheten. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212 mellom kl 10.00 og 10.10. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Mandag 11. september kl 9.00-13.30: Åpent lekested
  • Mandag 11. september kl 9.00-21.00: Kirkevalg på Idda
  • Mandag 11. september kl 18.00: Misjonsmøte
  • Tirsdag 12. september kl 16.00: Familiemiddag
  • Onsdag 13. september: Oppstart nytt konfirmantkull
  • Onsdag 13. september kl 18.30: Alf-klubben
  • Søndag 20. september kl 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av 3-årsboka

 

Før søndagen
Bibeltekster: Mi 6,6-8; Fil 1,9-11og Matt 5,38-48
Salmer i gudstjenesten: 695, 87, 162, 385, 386, 384, 687

Søndagens bønn
Trofaste Gud,
du elsker oss som en kjærlig mor og far.
Vi ber deg:
Lær oss å lytte til dine ord,
så vi blir rike på innsikt og kjærlighet,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen

Vi har kommet til 15. søndag i treenighetstiden, og tekstene utfordrer oss på hvordan vi lever med hverandre. Å gjøre rett og vise kjærlighet er viktige ting som tas opp. Jesu radikale ord om å elske våre fiender danner på en måte sentrum for denne søndagen. Troen er ikke bare en relasjon mellom Gud og den enkelte. Gud kaller oss også til å elske hverandre slik han har elsket oss.

Dette er vanskelig. Mange, inkludert meg selv, lurer nok på hvordan vi kan få til dette. Jeg tror vi er mange som trenger å gå inn i oss selv for å finne ut hvordan vi kan virkeliggjøre disse ordene i eget liv. Vi trenger å be om styrke til å møte vår neste med en kjærlighet som ligner Jesu kjærlighet.

For flere tanker om søndagens tekst, hør gjerne på podkasten «Før søndagen i Kristiansand». Du finner alle samtalene her.

Ha en god helg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake