Takk til Steffen


Steffen Eikenæs (t.h.) har vært kateket i Grim kirke i seks år. Foto: Grim kirke

Gjennom de seks årene Steffen har vært kateket har han fått bety mye for mange på Grim, særlig ungdommer. Vi kommer til å savne Steffens gode refleksjoner, hans humør og unike evner til å komme i kontakt med folk og skape en god atmosfære der han er.

Heldigvis blir Steffen å se våre i lokaler i enda en måned. Det er av praktiske årsaker vi takker ham av allerede nå. Steffen avslutter tjenesten i Grim menighet først 24. september, og begynner da som ungdomsrådgiver i Agder og Telemark bispedømme. Det er enda ikke klart hvem som etterfølger ham hos oss.

Misjonsdager i Grim kirke
10.-12. september blir det mye misjonsfokus i kirken. Søndag 10. september blir misjonær Landy Robenhariziva Bakke med i gudstjenesten. Mandag 11. september kl 18. deltar hun og Fanja, en annen kvinne fra Madagaskar, på misjonsmøte i Grim misjonsforening. Tirsdag 12. september blir det gassisk mat på familiemiddagen. Alt handler selvsagt om å skape engasjement rundt menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar. Håper mange får med seg noe eller alt det spennende som skal skje på misjonsdagene i Grim kirke.

Medarbeiderfest
Menighetsråd og stab inviterer alle frivillige medarbeidere og faste givere til medarbeiderfest onsdag 27. september kl 19.00. Det blir god mat og hyggelig program. Ivar Skippervold kommer og spiller og forteller. Festen avsluttes med kveldsbønn i kirkerommet.

Kirkevalget
Som nevnt før, kan man allerede nå gi sin stemme digitalt på www.kirkevalg.no. Der logger man inn med Bank ID. Torsdag 31. august kl 15-20 er det også mulig å forhåndsstemme i Grim kirke. På valgdagen 11. september er det mulig å stemme i kirkevalget på Idda.

Det som skjer i Grim kirke framover

  • Søndag 27. august kl 11.00: Familiegudstjeneste. Gudstjenesten er ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kateket Steffen Eikenæs, barne- og familiearbeider Linda Strandskogen, kantor Maija-Liisa Aas og frivillige i menigheten. Takkoffer til menighetens barnearbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212 mellom kl 10.00 og 10.10. Kirkekaffe med kake og takk til Steffen etter gudstjenesten.
  • Mandag 28. august kl 9.00-13.30: Åpent lekested
  • Tirsdag 29. august kl 16.00: Familiemiddag
  • Onsdag 30. august kl 11.00: Andakt på Grimtunet
  • Torsdag 31. august kl 15.00-20.00: Forhåndsstemming kirkevalget i Grim kirke
  • Søndag 3. september kl 11.00: Gudstjeneste v/Iselin Jørgensen, Maija-Liisa Aas, m.fl. Koret «De som synger» deltar.
  • Søndag 10. september kl 11.00: Misjonsgudstjeneste. Besøk av misjonær Landy Robenhariziva Bakke

Andre viktige datoer i høst:

  • Onsdag 27. september: Medarbeiderfest
  • Lørdag 11. november: Menighetens høstbasar

 

Før søndagen
Bibeltekster: Sal 92,2-6.14-16; 1 Kor 12,4-11 og Matt 25,14-30

Søndagens bønn
Rettferdige Gud,
du har gitt oss alt vi har
og kaller oss til å leve til din ære.
Vi ber deg:
Gi oss visdom og mot til å forvalte det vi har fått av deg,
så vårt liv kan bære frukt som varer,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen

Søndagen vi går i møte er 13. søndag i treenighetstiden. «Forvaltningens søndag» kan være en naturlig overskrift for denne dagen. I teksten fra Matteusevangeliet hører vi om tjenerne som fikk ressurser å forvalte. Det kan være en komplisert tekst å forstå, men det handler om at vi er forvaltere over det Gud har gitt oss. La oss aldri glemme den store kjærligheten Gud har gitt, og dele den videre med andre, slik at enda flere får erfare Hans kjærlighet.

For flere tanker om søndagens tekst, hør gjerne på podkasten «Før søndagen i Kristiansand». Du finner alle samtalene her.

Ha en fin helg, alle sammen! Håper vi sees på søndag!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake