Semesterstart


Mandag morgen åpner barne- og familiearbeider Lindastrandskogen dørene for «Åpent lekested». Da håper vi lyden av barn som leker og foresatte som hygger seg vil fylle kjellerlokalene til kirken.

Onsdag kveld blir det liflige toner når koret «De som synger» har sin første øvelse for høsten, og torsdag formiddag blir flott håndarbeid laget når høstens første strikketreff finner sted. Uka etter har vi den første familiemiddagen. Det er mye som skal skje framover.

Vær gjerne med be for alt som skal skje. Og fortell folk om alt det flotte som finner sted i Grim kirke.

Takk til Steffen
Som jeg skrev sist uke har kateket Steffen Eikenæs har fått ny stilling som ungdomsrådgiver i Agder og Telemark bispedømme. På kirkekaffen etter familiegudstjenesten 27. august vil vi takke ham for hans seks år lange tjeneste i Grim menighet. Håper mange vil møte opp da.

Utlysningen til stillingen som menighetspedagog/trosopplærer ligger her. Tips gjerne aktuelle søkere. Søknadsfrist fredag 25. august.

Påmelding til konfirmasjonsundervisning
Det er allerede mange ungdommer som har meldt seg på neste års konfirmasjonsundervisning. Første samling finner sted onsdag 13. september, og konfirmasjonen skjer lørdag 11. mai 2024. Minn gjerne aktuelle ungdommer om å melde seg på: https://grimkirke.no/Livshendelser/Konfirmasjon

Konsertforedrag – Estland
På søndag kl 19 blir det til konsertforedrag i Grim kirke i anledning 32-årsdagen for Estlands frigjøring fra Sovjetunionen. Profesjonelle musikere fra Estland og Ukraina spiller estiske og ukrainske komposisjoner, og Baltikum-kjenner Hege Boman Grundekjøn belyser historien, også basert på egne opplevelser.

Gratis entré. Kollekt til nytt flygel i Grim kirke. Det er også mulig å få kjøpt litografier av Tone Kjønniksen. 30% av inntekt går til nytt flygel.

Arrangementet er støttet av Norsk-estisk forening og Eesti Kultuurkapital. Les mer om konsertforedraget her.

Samling for medvirkende i gudstjenesten
Vi er takknemlige for at det er så mange frivillige som bidrar på ulike måter i gudstjenesten! Tirsdag 22. august kl 19.00 ønsker vi at alle som har oppgaver som klokker, kirkevert, powerpoint og kirkekaffe kommer til en samling i kirken. Da går vi gjennom de ulike oppgavene, og blir enige om evt. justeringer.

Kirkevalget
Jeg minner om at det i år jo er valg på menighetsråd og bispedømmeråd. Man kan allerede nå gi sin stemme digitalt på www.kirkevalg.no. Der logger man inn med Bank ID. Det er nå også mulig å forhåndsstemme i rådhuset. Selve valgdagen er 11. september.

Det som skjer i Grim kirke framover

  • Søndag 20. august kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Gudstjenesten er ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Gill Wilder og frivillige i menigheten. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Søndag 20. august kl 19.00: Konsertforedrag med fokus på Estland. Se over.
  • Mandag 21. august kl 9.00-13.30: Åpent lekested
  • Tirsdag 22. august kl 19-21: Samling for medvirkende i gudstjenesten
  • Torsdag 24. august kl 11.00: Strikketreff
  • Søndag 27. august kl 11.00: Familiegudstjeneste og kirkekaffe med takk til Steffen
  • Tirsdag 29. august kl 16.00: Familiemiddag

Andre viktige datoer i høst:

  • Onsdag 27. september: Frivillighetsfest
  • Lørdag 11. november: Menighetens høstbasar

 

Før søndagen
Bibeltekster: Neh 9,19-21; Hebr 13,5-6 og Matt 6,24-34
Salmer i gudstjenesten: 528, 344, 492, 615, 494, 409

Søndagens bønn
Trofaste Gud,
du kan aldri glemme dine barn,
og du vet hva vi trenger.
Vi ber deg:
Fri oss fra våre bekymringer
og lær oss å leve i tillit til din omsorg, så vi søker ditt rike,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Vi er midt i treenighetstiden, og tekstene for søndagen er preget av at Gud er trofast og har omsorg for oss. Teksten fra Nehemja forteller om Guds trofasthet til israelsfolket i ørkenen. Hebreerbrevsteksten minner om at Gud ikke svikter eller forlater, og Jesu ord fra Bergprekenen i Matteusevangeliet understreker hvor godt Gud tar vare på hele sitt skaperverk. Gud tar vare på oss.

Når Jesus sier «vær ikke bekymret», kan det kanskje høres vel enkelt ut. For bekymringer er en del av livet. Kanskje handler det like mye om å minne om hvor stor omsorg Gud har, og å hjelpe oss til å hvile i den. Gud er trofast. Gud har omsorg. Han svikter aldri.

For flere tanker om søndagens tekst, hør gjerne på podkasten «Før søndagen i Kristiansand». Du finner alle samtalene her.

Ønsker dere alle en fin helg!
Håper vi sees på søndag!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake