Infomail


Nærmere tretti personer samlet seg på tirsdag til «Åpen grill». Været innbød ikke akkurat til å sitte ute, så bortsett fra grillingen, var vi stort sett innendørs. Arrangementet samlet folk fra alle aldre, og det ble mye lek for barna og gode samtaler og fellesskap mellom de voksne. Det å møtes har en egenverdi. Vi trenger å bare være sammen!

På søndag er det igjen gudstjeneste. Da skal det være dåp. Det er en stor ting! Fra nå blir det gudstjeneste i Grim kirke hver søndag fram til jul.

Vi søker etter ny menighetspedagog/trosopplærer
Kateket Steffen Eikenæs har fått ny stilling som ungdomsrådgiver i Agder og Telemark bispedømme. Vi takker ham for alt han har vært for så mange i menigheten her på Grim. I hele seks år har han hatt tjeneste hos oss. Steffen blir offisielt takket av i forbindelse med familiegudstjenesten 27. august, men slutter ikke i Grim menighet før 24. september.

Menigheten trenger nå en etterfølger etter Steffen. Utlysningen til stillingen ligger her. Vi søker etter en menighetspedagog/trosopplærer i 100% stilling. Tips gjerne aktuelle søkere. Søknadsfrist 25. august.

Konsertforedrag – Estland
Søndag 20. august inviteres det til konsertforedrag i Grim kirke i anledning 32-årsdagen for Estlands frigjøring fra Sovjetunionen. Profesjonelle musikere fra Estland og Ukraina spiller estiske og ukrainske komposisjoner, og Baltikum-kjenner Hege Boman Grundekjøn belyser historien, også basert på egne opplevelser.

Gratis entré. Kollekt til nytt flygel i Grim kirke. Arrangementet er støttet av Norsk-estisk forening og Eesti Kultuurkapital. Les mer om konsertforedraget her.

Samling for medvirkende i gudstjenesten
Vi er takknemlige for at det er så mange frivillige som bidrar på ulike måter i gudstjenesten! Tirsdag 22. august kl 19.00 ønsker vi at alle som har oppgaver som klokker, kirkevert, powerpoint og kirkekaffe kommer til en samling i kirken. Da går vi gjennom de ulike oppgavene, og blir enige om evt. justeringer.

Kirkevalget
I år er det jo igjen valg på menighetsråd og bispedømmeråd. Man kan allerede nå gi sin stemme på www.kirkevalg.no. Der logger man inn med Bank ID. Det er nå også mulig å forhåndsstemme i rådhuset. Selve valgdagen er 11. september.

Det som skjer i Grim kirke framover

  • Søndag 13. august kl 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd. Gudstjenesten er ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Gill Wilder og frivillige i menigheten. Takkoffer til KUP – Kirkens ungdomsprosjekt. Les mer på https://www.kirkensungdomsprosjekt.no/  Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Onsdag 16. august kl 11.00: Andakt på Grimtunet
  • Søndag 20. august kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Gill Wilder og frivillige i menigheten.
  • Søndag 20. august kl 19.00: Konsertforedrag med fokus på Estland. Se over.
  • Søndag 27. august kl 11.00: Familiegudstjeneste og semesterstart
  • Tirsdag 29. august kl 16.00: Familiemiddag

 

Før søndagen
Bibeltekster: Jes 64,6b-65,2; Rom 9,2-5;10,1-4 og Matt 23,37-39
Salmer i gudstjenesten: 799, 591, 316, 612, 323, 312

Søndagens bønn
Gud, vår frigjører,
du løser oss fra syndens og dødens makt.
Vi ber deg:
Fri oss fra egenrådighet,
så vi overgir oss til friheten i din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

11.-15. søndag i treenighetstiden har tekster om livet i Guds menighet. Førstkommende søndag er 11. søndag i treenighetstiden. Paul Erik Wirgenes påpeker i sin bok «Fra søndag til søndag» at vi denne søndagen har tekster som ligger nær klagesangtradisjonen. Likevel er det ikke fortvilelsen som er dagens tema, men Guds uttalte vilje til frelse.

I evangelieteksten møter vi en sårbar Jesus, som roper ut sin klage over at folket ikke ville ta imot ham. «Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine», sier han. «Men dere ville ikke.» Jesu stemme i teksten for denne søndagen forteller oss at det ikke er likegyldig om vi følger ham eller ei. Han lengter etter alle sine. Han vil gi kjærlighet og beskyttelse.

Ha en fin helg! Håper vi sees på søndag!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake