Gudstjenester i sommer


Det er gudstjenester i Grim kirke på utvalgte datoer i sommer. 

Søndag 9. juli kl 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og kantor Maija-Liisa Aas
Nattverd. Takkoffer til misjonsprosjektet. Kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Søndag 30. juli kl 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest Birte Løvåsen og organist Anne-Brit Jørgensen
Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. 
Dette er Birtes siste gudstjeneste før hun blir pensjonist  

Søndag 13. august kl 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og kantor Gill Wilder. 
Dåp og nattverd. Takkoffert til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

Søndag 20. august kl 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Gill Wilder. 
Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. 

Søndag 27. august kl 11.00
Familiegudstjeneste v/sokneprest Odd Bjarne Ellefse. og kantor Maija Liisa Aas, kateket Steffen Eikenæs, Bjarne- og familiearbeider Linda Strandskogen m.fl. 
Nattverd. Kirkekaffe. 

Tilbake