Omsorg for verdens flyktninger


Bilde fra temauka: "Mennesker på flukt" i Domkirken for noen år siden. Foto: Odd Bjarne Ellefsen

Det er tall som er så høye at det er vanskelig å forholde seg til. Folk er på flukt av ulike årsaker, på ulike steder og på ulike måter. 62,5 millioner er på flukt i eget land, 45,9 millioner til andre land.

Flukten i seg selv er ofte farlig. Menneskesmuglere har ofte mer øye for egen gevinst enn flyktningenes sikkerhet. Reisen over ørkenen, gjennom fjellpass eller over havet er i seg selv farlig. Og transportmidlene er ofte hasardiøse farkoster. 14. juni forliste en liten fisketråler i Middelhavet. Båten var overfylt med 750 mennesker om bord. 650 er savnet og fryktes omkommet. Denne saken har nådd media. Men hver uke mister utallige mennesker livet i flukten mot trygghet. De fleste hører vi aldri om.

Vi kan tenke at dette skjer så langt borte. Men også i vår bydel, våre nabolag, bor mennesker med flyktningbakgrunn. Mange har slekt og venner som er på flukt.

Jeg vil benytte denne dagen til å oppfordre alle til å vise solidaritet, omsorg og interesse for mennesker på flukt, og for de som har vært det. La oss be for alle som er ute på veiene, på søken etter en trygg og god framtid. La oss inkludere alle i våre fellesskap.

Møte for medvirkende i gudstjenesten
Tirsdag 22. august kl 19.00 blir det møte for alle som har oppgaver i forbindelse med gudstjenesten; klokkere, kirkeverter, de som lager kirkekaffe, styrer powerpoint og andre oppgaver.

Frivilligfest
Onsdag 27. september kl 18.00 er alle med en eller annen frivillig tjeneste i Grim kirke velkommen til frivilligfest. Det blir god mat og hyggelig program. Det er jo tidlig å invitere nå, men skriv inn datoen i kalenderen og gled dere! Mer informasjon kommer etter sommeren.

Gudstjenester i sommer
Det er gudstjenester i Grim kirke følgende søndager i sommer:

  • Juni: Alle søndager
  • Juli: 9. og 30.
  • August: 13., 20. og 27.

Det som skjer i Grim kirke framover:

  • Søndag 25. juni kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas og frivillige i menigheten. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Gudstjenester i juli:
    • 9. juli kl 11.00: sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas m.fl
    • 30. juli kl. 11.00: sokneprest Birte Løvåsen, organist Anne-Brit Jørgensen, m.fl.

Før søndagen
Bibeltekster: 1 Mos 25,27-34,1 Kor 9,24-27 og Mark 10,17-27
Salmer i gudstjenesten: 799, 989, 434, 604, 342

Søndagens bønn
Ydmyke Herre, Jesus Kristus,
du valgte fattigdom og fornedrelse.
Vi ber deg:
Led oss inn på kjærlighetens vei,
så vi ikke søker verdens rikdom,
men tar vårt kors opp og følger deg,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Vi har allerede kommet til 4. søndag i treenighetstiden, og tekstene for denne søndagen gir rikelig anledning til selvransakelse. Hva er egentlig viktigst for deg? Vil du kjempe for det du tror på?

Den gammeltestamentlige teksten handler om Jakob og hans bror Esau. Fortellingen kan leses som en beretning om Jakob som lurte sin bror til å gi fra seg førstefødselsretten. Men den kan også handle om Esau som var så opptatt av å tilfredsstille de umiddelbare behovene, at han gav fra seg en så viktig ting

I Markusevangeliet leser vi om samtalen mellom den rike unge mannen og Jesus. –Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv, var spørsmålet han stilte Jesus. Mannen endte opp med dilemmaet; følge Jesus, eller holde fast på det han eide. Jeg vet ikke hva Jesus ville sagt til meg om jeg hadde stilt samme spørsmål. Men uansett tror jeg et sentralt spørsmål for oss alle er; Hva er egentlig viktigst for deg?

Ønsker dere alle en fin sommerhelg

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake