Sommeravslutninger


Grim kirke ligger jo idyllisk til, og parkanlegget vi har rundt kirken egner seg godt for aktiviteter ute. I morgen har Kulturkafé, som til vanlig hører til i Domkirken, sin sommerfest i utenfor Grim kirke. Alle er velkomne til grilling og aktiviteter med en gruppe som består av folk med opprinnelse fra en rekke land verden over. Programmet begynner kl 15, og er gratis.

På onsdag kl 11 har formiddagsfest sommeravslutning. Da blir det basar, sang, god mat og godt fellesskap. Velkommen!

Menighetens sommerfest
Menighetens egen sommerfest finner sted søndag 18. juni kl 11.00. Da blir det utendørs familiegudstjeneste, og påfølgende sommerfest med aktiviteter, grilling, utlodning og mye annet gøy.

Det pågår nå loddsalg på bok, som varer fram til 15. juni. Vi deler ut loddbøker for salg, og selger også lodd i kirken.

Koret synger i gudstjenesten på søndag
På søndag deltar også koret «De som synger» i gudstjenesten. Gled dere til mye flott sang!

Fagdag for pilegrimsarbeid
Førstkommende torsdag har Agder og Telemark bispedømme fagdag om pilegrimsarbeid i Grim kirke. Kl 16 er det faglige innlegg om pilegrimsvandring. Kl 17.30 blir det en kort pilegrimsvandring fra Grim kirke domkirken gjennom byens pulserende liv, og Baneheias ro og vakre natur. Koret «De som synger» synger i både Grim kirke og Domkirken. Alle kan være med på vandringen.

Det som skjer i Grim kirke framover

  • Lørdag 3. juni kl 12: Åpen dåpsdag
  • Lørdag 3. juni kl 15.00: Kulturkafé – sommeravslutning med hagefest
  • Søndag 4. juni kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Koret «De som synger» deltar. Gudstjenesten er ellers ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, José Eduardo Flores på tangenter, og frivillige i menigheten. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Onsdag 7. juni kl 11.00: Formiddagstreff
    Tema: «Sommer kommer». Basar og sangprogram v/Jorunn Beckmann, Ketil Lystrup og Gerd Hovland. Måltid kr 60. Behov for skyss? Ring 922 62 642
  • Onsdag 7. juni kl 11.00: Andakt på Grimtunet
  • Torsdag 8. juni kl 15.00: Fagdag for pilegrimsarbeid For mer info, se over.
  • Søndag 11. juni kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/sokneprest Aud Sunde Smemo, kantor Gill Wilder og frivillige i menigheten
  • Søndag 18. juni kl 11.00: Familiegudstjeneste og sommerfest

 

Før søndagen
Bibeltekster: 5 Mos 4,4-9, 1 Pet 2,4-10 og Mt 28,16-20
Salmer i gudstjenesten: 281,612, 384, 695

Søndagens bønn
Treenige Gud,
vår skaper, frelser og livgiver,
vi ber deg:
Opplys vår forstand, forny våre hjerter
og gi oss en levende tro,
så din kirke forkynner Kristi evangelium,
du som lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen

Søndagen som kommer kalles treenighetssøndag. Dette er en søndag som har blitt spesielt feiret helt siden 1000-tallet, og er den siste festsøndagen før vi går inn i den lange treenighetstiden, arbeidshalvåret, som varer helt til adventstiden starter.

Misjonsbefalingen er sentrum for søndagens tekster. Her hører vi treenigheten spesielt nevnt; Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Den evige Gud, som har åpenbart seg i tre personer. Disiplene ble kalt til å gå og gjøre folkeslag til disipler. Det samme kallet lyder i dag til oss. Vi skal fortelle om Jesus i vår verden, og døpe i den treenige Guds navn og lære dem det Jesus har befalt.

Fra Peters første brev hører vi kallet til å være levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, utfordrer Peter, og bygg på hjørnesteinen som er Jesus Kristus. På Ham hviler alt.

For flere tanker om søndagen og tekstene, hør gjerne podkasten «Før søndagen i Kristiansand». Du finner alle samtalene her.

Ha en fin sommerhelg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake