Konfirmant 2024


 

Hvem kan bli konfirmert?
Alle kan bli med på konfirmasjonsundervisningen. Men for å bli konfirmert må man være døpt. Det vanligste er å være konfirmant det året man fyller 15 år. De som ikke er døpt, men som ønsker å konfirmere seg, får mulighet til å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Om konfirmasjonstiden
I konfirmasjonstiden lærer man om
kristendommen på en spennende og livsnær måte. Gjennom undervisning, praksiser, gudstjenesteliv og undring får konfirmantene oppleve og erfare hva det vil si å være en kristen. I et godt fellesskap får konfirmantene mulighet til å bli bedre kjent med Gud, de andre og seg selv. 
De får også undre seg over livets mange store og viktige spørsmål.

Undervisning
Undervisningen skjer hovedsakelig 
i Grim kirke onsdag kl.13.15 - 14.45. 
Vi kommer til å legge opp til undervisning i grupper, men også ha noen undervisningstimer felles.
I tillegg blir det konfirmantweekend, fellessamlinger, ungdomsgudstjeneste og
 noen utflukter, til feks. Kristiansand kapell. Konfirmantene skal i løpet av året være delaktige i utvalgte gudstjenester. Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 13.mai der de blir konfirmert. 

VIKTIGE DATOER

2023

Oppstart undervisning: 13.september

Informasjonsmøte for foresatte: 20.september kl.19.00

Presentasjonsgudstjeneste: 24.september

Lysmesse: 3.desember

2024

Konfirmantweekend: 8.-10. mars

Konfirmasjon: Lørdag 11.mai

Pris
Konfirmantweekend ca.1000,-
konfirmantavgift 400,-
Overnatting i kirken 100,-
Totalt ca.1500*

*Økonomi skal ikke være et hinder for å delta i konfirmasjonstiden. Ta kontakt så finner vi en god løsning.

 

Påmelding konfirmant 2024 

 

 

HEL-konfirmanter – tilrettelagt konfirmasjon

Konfirmanttiden er for alle, og alle som fyller 15 år i konfirmasjonsåret inviteres til konfirmasjon i sin lokale kirke. Samtidig vet vi at en del konfirmanter og foreldre vil ha større utbytte av et eget opplegg som er tilrettelagt deres funksjonsnivå. Derfor tilbyr menighetene i Kristiansand tilrettelagt konfirmantundervisning med undervisningssted i Grim kirke. Her følger prest og diakon konfirmantene tett gjennom konfirmasjonstiden.

UNDERVISNING OG KONFIRMASJON
Konfirmasjonsundervisningen handler om å bli bedre kjent med seg selv og kristen tro. Det blir lagt stor vekt på å gi konfirmanten opplevelse, erfaring, undring og deltagelse i en trygg ramme.

Konfirmantsamlingene er beregnet til én klokketime hver gang. Rytmen i samlingene legges opp til å være faste og gjenkjennelige fra gang til gang. Målet er opplevelse av trygghet og mestring i forbindelse med timene og til slutt under konfirmasjonsgudstjenesten.

Undervisningen går på fredager kl. 9-10 i Grim kirke, og skjer ukentlig fra fredag 3. november fram til konfirmasjonen. Vi har siste samling før jul 8. desember. Oppstart igjen 12. januar.

Konfirmasjonsgudstjenesten for HEL-konfirmantene er i Grim kirke søndag 28. april 2023 kl 11.00.

INFORMASJON OG PÅMELDING
Pris: kr 300,-.

Påmeldingsfrist: 1. september.

 

Påmelding HEL-konfirmant 2024

Tilbake