Konfirmant 2024


Påmeldingen er åpen!

 

Hvem kan bli konfirmert?
Alle kan bli med på konfirmasjonsundervisningen. Men for å bli konfirmert må man være døpt. Det vanligste er å være konfirmant det året man fyller 15 år. De som ikke er døpt, men som ønsker å konfirmere seg, får mulighet til å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Om konfirmasjonstiden
I konfirmasjonstiden lærer man om
kristendommen på en spennende og livsnær måte. Gjennom undervisning, praksiser, gudstjenesteliv og undring får konfirmantene oppleve og erfare hva det vil si å være en kristen. I et godt fellesskap får konfirmantene mulighet til å bli bedre kjent med Gud, de andre og seg selv. 
De får også undre seg over livets mange store og viktige spørsmål.

Undervisning
Undervisningen skjer hovedsakelig 
i Grim kirke onsdag kl.13.15 - 14.45. 
Vi kommer til å legge opp til undervisning i grupper, men også ha noen undervisningstimer felles.
I tillegg blir det konfirmantweekend, fellessamlinger, ungdomsgudstjeneste og
 noen utflukter, til feks. Kristiansand kapell. Konfirmantene skal i løpet av året være delaktige i utvalgte gudstjenester. Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 13.mai der de blir konfirmert. 

VIKTIGE DATOER

2023

Oppstart undervisning
13.september

Informasjonsmøte for foresatte 20.september kl.19.00

Presentasjonsgudstjeneste 
24.september

Konfirmantweekend 
Dato kommer.

Lysmesse 
3.desember

2024

Konfirmasjon
Lørdag 11.mai

Pris
Konfirmantweekend ca.1000,-
konfirmantavgift 400,-
Overnatting i kirken 100,-
Totalt ca.1500*

*Økonomi skal ikke være et hinder for å delta i konfirmasjonstiden. Ta kontakt så finner vi en god løsning.

 

Påmelding konfirmant 2024 

 

 

HEL-konfirmanter – tilrettelagt konfirmasjon

Konfirmanttiden er for alle, og alle som fyller 15 år i konfirmasjonsåret inviteres til konfirmasjon i sin lokale kirke. Samtidig vet vi at en del konfirmanter og foreldre vil ha større utbytte av et eget opplegg som er tilrettelagt deres funksjonsnivå. Derfor tilbyr menighetene i Kristiansand tilrettelagt konfirmantundervisning med undervisningssted i Grim kirke. Her følger prest og diakon konfirmantene tett gjennom konfirmasjonstiden.

UNDERVISNING OG KONFIRMASJON
Konfirmasjonsundervisningen handler om å bli bedre kjent med seg selv og kristen tro. Det blir lagt stor vekt på å gi konfirmanten opplevelse, erfaring, undring og deltagelse i en trygg ramme.

Konfirmantsamlingene er beregnet til én klokketime hver gang. Rytmen i samlingene legges opp til å være faste og gjenkjennelige fra gang til gang. Målet er opplevelse av trygghet og mestring i forbindelse med timene og til slutt under konfirmasjonsgudstjenesten.

Undervisningen går på fredager kl. 9-10 i Grim kirke, og skjer ukentlig fra fredag 3. november fram til konfirmasjonen. Vi har siste samling før jul 8. desember. Oppstart igjen 12. januar.

Konfirmasjonsgudstjenesten for HEL-konfirmantene er i Grim kirke søndag 28. april 2023 kl 11.00.

INFORMASJON OG PÅMELDING
Pris: kr 300,-.

Påmeldingsfrist: 1. september.

 

Påmelding HEL-konfirmant 2024

Tilbake