Menighetsrådsvalg


Kirkevalget 2023: Menighetsrådet i Grim sokn har nå vedtatt nominasjonslisten for høstens valg.


Supplerende nominasjon

I forbindelse med valg av nye menighetsråd er det anledning til supplerende nominasjon.

Det skal åpnes for supplerende nominasjon i to tilfeller: 
– Hvis det bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Dette gjelder uavhengig av hvor mange kandidater det er på valglisten. 
– Hvis det ikke er godkjent noen listeforslag. 

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon:
-skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere.
-underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument  (se skjema 5.6)

Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg: 
- En oversikt over kandidatenes fødselsdato. 
– En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget. 
Hvis man bruker skjema 5.6 er dette dekket på skjemaet.

Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. 

Valgstyret skal innen 20. mai 2023 avgjøre om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes.


Frist for supplerende nominasjon er 15. mai 2023 kl. 12.00
Innleveres til Grim kirke (menighetskontoret) eller på mail til daglig leder Cecilie Ueland CU737@kirken.no

5.6 forslag til kandidat - supplerende nominasjon - menighetsråd bm.docx (live.com)

Tilbake