Våren er her!


Infomail 21. april: Våren har endelig kommet. Det er så godt å kjenne varmen igjen!

Foto av påskeliljer, og Grim kirke i bakgrunnen. Foto: Maija-Liisa Aas

Foto: Maija-Liisa Aas

Det er akkurat som om det blir litt mer energi når varmen og lyset er her. Jeg liker så godt å kunne gå rundt og høre fuglene kvitre, se knoppene som kommer på trærne, påskeliljer og andre blomster som titter opp av jorden. Vi må nyte disse gode vårdagene.

Denne helgen reiser koret vårt på tur til Danmark. Koret skal være i Farsø, der det blant annet skal være konsert og felles middag med folk fra den lokale menigheten.  Det er moro å reise på tur sammen. Da blir man så mye bedre kjent!

På søndag blir det gudstjeneste med bønnevandring i Grim kirke. Mette Stoveland, som jo er pensjonert diakon, og nåværende menighetsrådsleder her i Grim, skal ha gudstjenesten. Håper mange finner veien til kirken, og får med seg det som blir en nydelig gudstjeneste! Etter gudstjenesten er det som vanlig kirkekaffe.

Nye epostadresser til de ansatte
Kirkelig fellesråd skal i neste uke gå over til ny leverandør av datatjenester. Det innebærer at alle de ansatte får ny epost-adresse, som ender med @kirken.no. Overgangen skjer førstkommende torsdag. Så om noen sender epost til oss da, kan det være den ikke kommer fram. De oppdaterte epostene vil legges ut på «Kontakt»-siden på grimkirke.no Menighetens felles epost-adresse blir: grim.kristiansand@kirken.no

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med bønnevandring

Gudstjenesten er ved diakon Mette Stoveland og Anne Brit Jørgensen. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212. Kirkekaffe med utlodning etter gudstjenesten.

  • Mandag kl 9.30-13.30: Åpent lekested
  • Tirsdag kl 16.00: Familiemiddag
  • Søndag 30. april kl 11.00: Konfirmasjon for HEL-konfirmantene fra Krossen. Alle er velkommen til en flott gudstjeneste der konfirmasjonen er det viktigste.
  • Lørdag 13. mai: Konfirmasjon for Grim-konfirmantene

 

Før søndagen
Bibeltekster: Esek 34,11-16, 1 Pet 2,20-25 og Joh 10,11-18
Salmer i gudstjenesten: 346, 328, 678, 371, 372

Søndagens bønn
Jesus Kristus, gode hyrde,
du kjenner oss og fører oss på rettferdighets stier.
Vi ber deg:
Vokt oss mot alle farer
og let oss opp når vi går oss vill,
så vi kan samles hos deg i ditt evige rike,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Det er 3. søndag i påsketiden på søndag, og vi skal lese den vakre lignelsen om den gode gjeteren som ofrer seg for sauene. Gjeteren er et bilde på Jesus, ja, han sier faktisk «Jeg er den gode gjeteren», og sier med det at han har omsorgen, rausheten, offervilligheten og alt det andre som kjennetegner gjeteren. Han vil gi sitt liv for sine. Og det gjorde han. Det er påskens under og mysterium. Vi kan bare takke.

For flere tanker om søndagens tekst, hør gjerne på podkasten «Før søndagen i Kristiansand». Du finner alle samtalene her.

God helg!

Vennlig hilsen

Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake