Flotte påskedager


Infomail 14. april: I påskedagene samlet mange seg til gudstjenester i Grim kirke

På påskens gudstjenester fikk vi et nytt møte med alle de dramatiske hendelsene i påsken. Gjennom ord, toner og nattverd, palmegrener, omdekking av alterbord, roser ved korset og trompetfanfarer kunne vi leve oss inn i alt det som hendte.

Denne uka feires den ortodokse påsken. Det er akkurat samme innhold, dagene er like, men måten det feires på er annerledes. I skrivende stund markerer den etiopisk-ortodokse kirken langfredag med gudstjeneste i menighetssalen. Natt til søndag skal også de bryte ut i jubel og lovsang over påskedagens under. Da kommer trommer og sang og dans til å prege kirken!

Mye som skjer
Det er mye som har skjedd i kirken denne uka, og mange mennesker har vært i kirken i det siste. På tirsdag var det en stor gjeng på familiemiddag, onsdagen var det både andakt på Grimtunet og formiddagstreff i peisestua. Konfirmantene overtok rommene rett etterpå. Og på kvelden var det både etiopisk bønnesamling, korøvelse og konsert på samme tid!

Konserten med Tore Thomassen ble en stor suksess med mange som kom, særlig fra Alf-klubben, mye god sang og god stemning både under og etter konserten.

Utlodning på søndag
Etter gudstjenesten på søndag blir det utlodning på kirkekaffen. Disse utlodningene er viktige for kirkens økonomi, så takk til alle som bidrar. Ta gjerne med en gevinst, om du har mulighet.

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd. Tre barn skal døpes, konfirmanter er ministranter og det blir forsangere fra «De som synger». Gudstjenesten er for øvrig ved frivillige i menigheten, sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og kantor Gill Wilder. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212. Kirkekaffe med utlodning etter gudstjenesten.
  • Mandag kl 9.30-13.30: Åpent lekested
  • Torsdag kl 11.00: Strikketreff

Før søndagen
Bibeltekster: Jes 43,10-13, 1 Kor 15,12-21 og Joh 21,1-14
Salmer i gudstjenesten: 209, 590, 203, 207, 287, 214, 195

Søndagens bønn
Oppstandne Frelser, Jesus Kristus,
du rekker hendene mot oss når vi tviler.
Vi ber deg:
Gi oss tro når vi ikke forstår,
så vi kan leve i lyset av din oppstandelse
og tilgi vårt eget og andres svik,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

I kirkeåret har vi nå gått inn i det vi kaller påsketiden, og som varer fram til Kristi himmelfartsdag. Den liturgiske fargen er hvit, fargen for fest og feiring. I ukene framover skal vi fortsette å feire under; at Jesus stod opp fra de døde.

På søndag har vi 2. søndag i påsketiden, og vi leser Paulus ord om oppstandelsen. Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening skriver han til menigheten i Korint, og understreker med det viktigheten av at Jesus faktisk stod opp fra de døde. Troen vår er at oppstandelsen er sann, der finner vi både vårt håp og vår framtid.

Samtidig kan det nok være vanskelig å virkelig forstå det som skjedde. Det hadde også disiplene, Jesu nærmeste, vanskeligheter med. I prekenteksten på søndag møter Jesus sju av disiplene. De kjente ikke umiddelbart igjen Jesus. Men da han gav dem den usannsynlige fiskefangsten, var det ikke lenger tvil. Det er Herren. Peter hoppet ut av båten og svømte i land, og de fikk nok en gang møte den oppstandne, som gav dem brød og fisk å spise.

For flere tanker om søndagens tekst, hør gjerne på podkasten «Før søndagen i Kristiansand».Du finner alle samtalene her.

God helg!

Vennlig hilsen

Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake