Påskehagen er ferdig


Infomail 24. mars: Vi nærmer oss påske, og mange tradisjoner følges. Påskehagen er en av dem.

Bilde av påskehagen i Grim kirke.

I en årrekke har konfirmantene fra Krossen skole laget påskehage i kirken. Det har vi også gjort i konfirmanttimen i dag. Påskehagen er et viktig element i å visualisere budskapet om det som skjedde disse dramatiske dagene i Jerusalem.

Når vi på søndag inviterer til påskevandringsgudstjeneste, handler det om det samme. I denne familiegudstjenesten blir påskens hendelser dramatisert i en gudstjenestelig ramme, og vi får oppleve påskens hendelser på en lett forståelig måte. Inviter gjerne med dere både barn og voksne til denne gudstjenesten. Facebook: https://fb.me/e/459JAdqe0

Fasteaksjonen
Etter gudstjenesten blir det fasteaksjonsløp. Dette er et løp der man samler sponsorer som betaler pr. runde eller et fast beløp. Konfirmantene er en viktig deltakergruppe, men alle som ønsker det, kan bli med på løpet, og gjennom det samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Man kan også gi direkte til Fasteaksjonen på Vipps til 2426.

I morgen skal bykomiteen for Kirkens Nødhjelp, sammen med prester og andre ledere fra en rekke av byens menigheter, dele ut tusen brød i Markens gate for å skape blest rundt fasteaksjonen. Er dere i byen da, kan dere få med dere brød hjem.

Det som skjer framover

 • Søndag kl 11.00: Påskevandringsgudstjenste med nattverd. Påskens drama blir formidlet av frivillige i menigheten, sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kateket Steffen Eikenæs, barne- og familiearbeider Linda Strandskogen og kantor Maija-Liisa Aas. Takkoffer til menighetens arbeid for barn. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
 • Søndag etter kirkekaffen: Fasteaksjonsløp. Alle som vil kan skaffe sponsorer og bli med i løpet!
 • Mandag kl 9.30-13.30: Åpent lekested
 • Tirsdag kl 16.00: Familiemiddag
 • Onsdag kl 18.15 i Domkirken: Undervisning i Domkirken om Johannesevangeliet. Dette er et samarbeid mellom og Grim menighet.  

Påsken i Grim kirke:

 • Palmesøndag 2. april kl 11.00: Gudstjeneste
 • Skjærtorsdag 6. april
  • Kl 18.00: Kveldsmåltid med suppe
  • Kl 19.00: Kveldsgudstjeneste
 • Langfredag 7. april kl 11.00: Pasjonsgudstjeneste
 • Påskedag 9. april kl 11.00: Høytidsgudstjeneste

 

Før søndagen
Bibeltekster: Jes 7,10-14; Gal 4,4-7 og Luk 1,26-38
Salmer i gudstjenesten: 56, 23, 608, 141, 206, 204

Søndagens bønn
Underets Gud,
du lot din Sønn bli menneske, unnfanget ved Den hellige ånd.
Vi ber deg:
Gi oss den tro som Maria hadde,
og gjør oss modige som henne,
så vi kan gjøre din vilje i kjærlighet, og lovsynge deg,
ved Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

I dag er det ni måneder til julaften. Førstkommende søndag feirer vi derfor Maria budskapsdag til minne om budskapet den unge Maria fikk om at hun skulle bli mor til Messias, verdens frelser. Mens naturen i desember er preget av mørke og kulde, feirer vi Jesu komme som verdens lys. Mens naturen nå igjen våkner til liv, feirer vi det spirende livet i Marias mage.

Det er et sterkt perspektiv å tenke på at da Gud skulle bli menneske, trengte han en mor til å bære ham fram. Det lille fosteret i Marias mage trengte den unge kvinnens omsorg og oppmerksomhet. Maria fikk en helt spesiell plass i vår tro, og det er med stor takknemlighet vi i dag kan minnes hennes tjeneste for både Gud og oss.

Siden vi skal ha påskevandringsgudstjeneste i Grim kirke denne søndagen, blir det ikke fokus på Maria budskapsdag i gudstjenesten på søndag. Men hør gjerne podkasten om Maria budskapsdag, som nettopp har blitt publisert i podkasten «Før søndagen i Kristiansand», som er et samarbeid mellom menighetene i byen. Du finner alle samtalene her.

Ha en fin helg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake