Naboer med ulik tro


Infomail 17. februar: Å leve side om side med ulik tro er en del av det norske samfunnet.

Spennende samtale mellom kristne, sikher og muslimer i Ahmadiiya-moskeen på Tinnheia. Foto: Mette Stoveland

Forrige uke inviterte Ahmadiiya muslimske menighet på Tinnheia til «Religionenes dag». Hensikten med samlingen var å lære om hverandres tro. Man kunne stille spørsmål til andre, og fortelle om egen tro. På samlingen var vi representanter fra kristendommen, sihkismen og islam som fortalte og svarte på spørsmål.

Mangfold av tro og livssyn preger de fleste nabolag i norske byer, også bydelene som Grim kirke hører til i. Vi skal leve sammen, skape gode lokalsamfunn og oppvekstsvilkår. For at vi skal klare det, er det viktig å kjenne hverandre. For å bli kjent må vi møtes og snakke sammen.

Derfor var det å få komme på besøk i moskeen på Tinnheia for å snakke om egen tro, lære om andres, og ikke minst få møtes som mennesker veldig verdifullt. Jeg håper vi kan klare å legge til rette for mange flere møter mellom mennesker med ulik tro og livssyn fra oss, også framover.

Menighetsmøte og menighetens årsmøte
Det fremmes forslag om å redusere antall medlemmer til menighetsrådet i Grim sokn. Av denne grunn innkalles det til menighetsmøte etter gudstjenesten på førstkommende søndag.

Menighetens årsmøte blir avholdt søndag 12. mars etter gudstjenesten. Årsmelding og regnskap finner man i våpenhuset i kirken.

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/kapellan Iselin Jørgensen, kantor Maija-Liisa Aas og frivillige fra menigheten. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Torsdag kl 11.00: Strikketreff i menighetssalen
  • Tirsdag 28. febr. kl 16.00: Familiemiddag
  • Onsdag 1. mars kl 11.00: Formiddagstreff. Tema: «Troens anfektelse» v/Arne Tord Sveinall. Servering kr 60. Trenger man skyss, kan man ringe 922 62 642.
  • Søndag 5. mars kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas og frivillige fra menigheten.
  • Søndag 5. mars kl 19.00: Salmekveld med koret «De som synger» i Grim kirke
  • Lørdag 11. mars: Åpen dåpsdag/Drop-in-dåp
  • Søndag 12. mars etter gudstjenesten: Menighetens årsmøte

 

Før søndagen
Bibeltekster: Høys 8,6-7; 1 Kor 13,17 og Joh 17,20-26

Søndagens bønn
Herre Jesus Kristus,
i kjærlighet overga du deg selv til lidelse og død i vårt sted.
Vi ber deg:
Vis oss den veien du gikk, så vi kan dø med deg
og oppstå til det evige liv,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

På søndag er det fastelavnssøndag, søndagen som markerer overgangen mellom åpenbaringstiden og fastetiden. Nå dreier blikket mot Jesu lidelse og død, det offer han skulle gjøre for alle mennesker.

Prekenteksten denne fastelavnssøndagen er hentet fra det som ofte kalles for Jesu yppersteprestlige bønn. Yppersteprestens oppgave var å bære fram folkets offer og bønner. Jesus ber for disiplene sine. I denne bønnen ber han også om enhet mellom alle som kommer til tro gjennom deres forkynnelse. På den måten ber han faktisk også for alle oss som tror i dag. I Jesu bønn kan vi høre en sterk oppfordring til å arbeide for økumenisk arbeid og enhet mellom kristne i dag.

Bønnen oppsummeres i ord om kjærlighet. Jesus gir videre den kjærligheten som er mellom Far og Sønn, og ber om at denne kjærligheten også kan være i disiplene.

For flere tanker om søndagen og tekstene, hør gjerne podkasten «Før søndagen i Kristiansand», som er et samarbeid mellom menighetene i byen. Du finner alle samtalene her.

Siden det er vinterferie neste uke, kommer det ikke infomail da. Det er heller ikke gudstjeneste søndag 26. februar.

Ønsker dere alle en riktig god helg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake