Kirkevalg i høst


Infomail 3. februar: I år skal det være kirkevalg. Arbeidet har nå begynt med å rekruttere kandidater til menighetsrådet i Grim kirke.

Hvert fjerde år er det kirkevalg. Da oppfordres alle kirkens medlemmer til å stemme på nytt menighetsråd og bispedømmeråd. En nominasjonskomité arbeider nå med å spørre kandidater om å stille til valg. Har du forslag til personer som kan spørres, kan man ta kontakt med kontoret på dagtid, eller sende epost til grim.menighet@kristiansand.kommune.no.

Alle medlemmer i Den norske kirke over 15 år som er bosatt i soknet har stemmerett. Du kan sjekke at du er medlem ved å gå inn på www.kirken.no/medlem. Hvis man ikke er bosatt i soknet der man er aktiv, kan man enkelt søke om å få flyttet medlemskapet. Kontakt kontoret for å flytte medlemskap.

Kirkevalget av holdes mandag 11. september, og det vil også være mulig å forhåndsstemme. Mer informasjon kommer etter hvert. Les mer om kirkevalget på www.kirkevalg.no.

Menighetsmøte og menighetens årsmøte
Det fremmes forslag om å redusere antall medlemmer til menighetsrådet i Grim sokn. Av denne grunn innkalles det til menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 19. februar.

Menighetens årsmøte, der årsmelding og regnskap for fjoråret blir lagt fram, blir avholdt søndag 12. mars etter gudstjenesten.

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd. Tor Magne Vesterhus spiller fløyte, sokneprest Odd Bjarne Ellefsen er liturg og taler, og kantor Maija-Liisa Aas leder det musikalske. Takkoffer til menighetens diakonale arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Onsdag kl 18.30: Alf-klubben.
  • Torsdag kl 11.00: Strikketreff i menighetssalen
  • Neste lørdag: Tårnagenthelg. Trosopplæringstiltak for 3.- og 4.-klassingene
  • Neste søndag kl 11.00: Familiegudstjeneste/karnevalsgudstjeneste. Tårnagentene deltar. Kom gjerne i utkledning.
     
  • Søndag 5. mars kl 19.00: Salmekveld med koret «De som synger» i Grim kirke
  • Lørdag 11. mars: Åpen dåpsdag/Drop-in-dåp

Før søndagen
Bibeltekster: Jes 55,8-13; Hebr 4,12-13 og Luk 8,4-15

Søndagens bønn
Livets Gud,
i din nåde har du sådd ordet ditt blant oss.
Vi ber deg:
La oss få ta imot Ordet så det kan vokse og modnes i oss
til den dagen ditt rike blir fullendt
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Førstkommende søndag kalles såmannssøndag. Guds ord er et gjennomgangstema for alle tekstene, og i prekenteksten er det lignelsen om såmannen som blir fortalt. Han sådde raust ut overalt, og frukten etter såkornet varierte i tråd med jordsmonnet.

Lignelsen kan leses og forstås på mange måter, og gi ulike assosiasjoner. Det er en virkelighetsnær lignelse, for den slår fast det som mange har opplevd, at det ikke er alt som blir sittende og gir vekst. Selv om vi hører ord fra bibelen, Guds ord, er det likevel ikke alltid vi agerer i tråd med det vi hører. Lignelsen kan derfor også leses som en oppmuntring til oss alle om å høre Guds ord, og gjøre etter det.

Lignelsen kan også leses som en oppmuntring til å spre Guds ord. Akkurat som såmannen sådde raust overalt, ikke bare i den gode jorden, kan vi så korn, altså spre Guds ord, raust på mange steder, selv om vi kanskje ikke alltid kan ha så stor forventning om vekst.

Det er også en oppmuntring til å arbeide for å skape godt jordsmonn, både i eget liv, og hos andre.

For flere tanker om søndagen og tekstene, hør gjerne podkasten «Før søndagen i Kristiansand», som er et samarbeid mellom menighetene i byen. Du finner alle samtalene her.

Ha en god helg!

Håper vi sees i kirken på søndag!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake