Godt nytt år!


Infomail 6. januar: Å møte et nytt år kan være både spennende og skummelt. Ingen vet hva som møter oss, hva som kommer til å skje.

Vi sier ofte «tiden går». Men et afrikansk ordtak sier «tiden kommer». Og det er vel egentlig det siste som er sant. Tiden kommer til oss, uansett hva vi gjør. I et kristent perspektiv er det viktig å minne om at uansett hva tiden bringer, så er Gud med. I både gleder og sorger, medgang og motgang.

Når man tilhører en menighet, tilhører man også et fellesskap. Vi hører sammen. Derfor er det også viktig å bruke tid sammen; på familiemiddag, i gudstjenesten, på kirkekaffen og i andre sammenhenger, offentlig eller privat.

La oss sammen møte året som ligger foran. La oss se hverandre, hjelpe hverandre, være der for hverandre. Det er altfor mange som bærer alle byrder alene. Min bønn er at mange flere i Grim sokn vil få oppleve at vi kan bære byrdene sammen.

Stabstur
Denne uka har staben i Grim kirke reist til Farsund og hatt stabsdager. Vi har brukt mye tid til å reflektere over hvilke muligheter som finnes i menighet og lokalsamfunn, hva kirken kan bety, og hvor mange ressurspersoner som finnes i soknet. Arbeid med hva vi skal jobbe for å oppnå, er viktig å gjøre skikkelig. Og det er spennende å se hvor mye som kan skje i kirken framover!

Så har vi også hatt god tid til bare å være sammen som mennesker. Vi har blitt bedre kjent, ledd mye, gått tur og hatt det fint sammen. Det at staben bruker tid på denne måten styrker samholdet, og gjør at vi forhåpentligvis blir en enda bedre stab for menigheten. Husk gjerne på staben i deres bønner.

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kantor Maija-Liisa Aas og frivillige i menigheten. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Onsdag kl 11.00: Formiddagstreff. Helligtrekongersfest. Andakt, sang og mat. Kr 60. Skyss? Ring 922 62 642
  • Onsdag kl 18.30: Alf-klubben
  • Torsdag kl 11.00: Strikketreff

Før søndagen
Bibeltekster: Jes 60,1-6; Ef 3,1-7 og Matt 2,1-12
Salmer i gudstjenesten: 309, 92, 704, 620, 90

Søndagens bønn
Evige Gud,
du lot stjernen lede de vise menn til Betlehem
Vi ber deg:
Lys for oss på veien vi skal gå.
La alle folkeslag se din herlighet, og hylle ham som kom med frelse,
din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Kommende søndag innleder åpenbaringstiden i kirkeåret, og kalles Kristi åpenbaringsdag. Denne dagen knytter julens budskap sammen med åpenbaringstidens utdyping av hvem Jesus er. Dagen kalles også ofte helligtrekongersdag, siden den sentrale teksten handler om de vise mennene som kom til Jesus for å hylle ham.

Vismennene fulgte stjernen til Betlehem, og fant barnet de hyllet som en konge. De bar frem gaver som var en konge verdig:
- Gull til kongenes konge
- Røkelse til prestenes prest
- Myrra, som ble brukt i forbindelse med døden, til Jesus kom kom for å gi sitt liv for alle.

At det var utlendinger som var noen av de første til å møte og hylle barnet, forteller at Gud som var blitt menneske ikke bare kom for å frelse Israel, men at hans konge angår alle jordens mennesker.

For flere tanker om søndagen og tekstene, hør gjerne podkasten «Før søndagen i Kristiansand», som er et samarbeid mellom menighetene i byen. Du finner alle samtalene her.

Ønsker en riktig god helg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake