Gudstjenester i julen


På julaften blir det to gudstjenester i Grim kirke. 1. juledag er det høytidsgudstjeneste. 

Julaften kl 14.30: FAMILIEGUDSTJENESTE
Julespill v/ frivillige i menigheten. sang av Lasse Scott Dahl Lorentzen og Silje Rom Hafnor. Sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, diakon Elin Røsok Richardsen og kantor Maija-Liisa Aas. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp og menighetens arbeid. Vipps nr. 697210

Julaften kl 16.00: JULAFTENSGUDSTJENESTE
Sang av Lasse Scott Dahl Lorentzen og Silje Rom Hafnor. Gudstjenesten ledes av sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og kantor Maija-Liisa Aas. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp og menighetens arbeid. Vipps nr. 697210

1 juledag kl 11.00: HØYTIDSGUDSTJENESTE
v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og kantor Maija-Liisa Aas. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar. Vipps nr. 697210

Transport til kirken kan bestilles 1 juledags morgen på tel 908 97 212

Første gudstjeneste til neste år er søndag 8. januar kl 11.00.

VELKOMMEN!

Tilbake