Julevandringer i kirken


Infomail 2. desember: Denne uka har barn fra fire barnehager besøkt kirken for å lære om hva som skjedde den første jula. Snart kommer enda flere.

Kateket Steffen Eikenæs, barne- og familiearbeider Linda Strandskogen og sokneprest Odd Bjarne Ellefsen har hatt julevandringer med barnehagene denne uka. Foto: Grim kirke

Barna fra barnehagene har spilt rollene til de ulike aktørene i juleevangeliet. De ble skrevet inn i manntall hos keiser Augustus, de møtte gjeterne på marken, englene som sang, og Maria og Josef og Jesusbarnet i stallen.

Det er så moro å se barnas umiddelbare begeistring og undring! De bokstavelig talt lever seg inn i fortellingen som fortelles over hele verden hver jul.

Kirken er nå inne i den mest hektiske perioden av året. Skole- og barnehagegudstjenester, julevandringer, konserter, juleverksted og gudstjenester er bare noe av alt som ligger foran oss. Det er virkelig et privilegium å ha så mange anledninger til ikke bare å skape god stemning, men også formidle lys og håp i hverdagen til så mange mennesker.

Det som skjer framover

  • Lørdag kl 17.00: Julekonsert med Grim skolemusikk
  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og kantor Reidar Skaaland. Takkoffer menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan bestilles på tel 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Onsdag kl 11.00: Formiddagstreff. Tema: «Hva er det med engler» v/teolog og glasskunstner Anne Hilde Øigarden.
  • Onsdag kl 11.00: Andakt på Grimtunet Alle velkommen!
  • Fredag kl 12.00: Skolegudstjeneste for Solholmen skole

 

  • Onsdag 14. des. kl 19.00: Julekonsert med koret «De som synger». Gratis inngang. Inviter gjerne på Facebook. https://fb.me/e/3N2T8svn2
  • Søndag 18. des. kl 11.00: Vi synger julen inn. Gudstjeneste med deltakelse av koret «De som synger» og Kristiansand Haandverker sangforening.
  • Tirsdag 20. des. Juleverksted for hele familien. Mer info senere.
  • Gudstjenester i julen: Julaften kl 14.30 og 16.00, 1. juledag kl 11.00

Før søndagen
Bibeltekster: Sal 33,18-22; Hebr 6,13-19a og Joh 14,1-4
Salmer i gudstjenesten: 2, 25, 321, 460, 618, 24, 322

Søndagens bønn
Trofaste Gud,
du har lovet at du aldri vil svikte oss.
Vi ber deg:
Styrk oss i troen på dine løfter,
så vi kan leve og dø i håpet om en ny himmel og en ny jord,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Andre søndag i adventstiden kalles ofte forventningens søndag. I teksten fra Salmenes bok hører vi «Vår sjel venter på Herren», Hebreerbrevsteksten forteller om håpet som et trygt og fast anker, mens Jesu ord i prekenteksten fra Johannes forteller oss om aksepten for forskjellighet, og troen på at Jesus er med uansett. «Tro på Gud,» sa Jesus til disiplene. «Dere skal være der jeg er.»

I en tid som er mer urolig i vår del av verden enn på lenge, er det godt å høre de eldgamle ordene om folk som i deres urolige tider ropte til Gud, og høre deres vitnesbyrd om at Han er med gjennom alt. I adventstiden ber vi en av det kristne livets viktigste, og enkleste, bønn: Kom! Vi ber bønnen til Ham som kom, som stadig er her, og som en gang skal komme igjen.

På søndag skal vi synge en salme med en nydelig tekst. Siden jeg tror den er litt ukjent vil jeg oppfordre til å høre den på YouTube: https://youtu.be/Yy-gA8YAcbw

For flere tanker om søndagsteksten, hør gjerne podcasten «Før søndagen i Kristiansand», som er et samarbeid mellom menighetene i byen.  Du finner alle samtalene her.

En god adventshelg ønskes dere alle!

Vennlig hilsen

Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

En god adventshelg ønskes dere alle!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake