Mye folk på høstbasaren


Infomail 18. november: Høstbasaren forrige lørdag skapte et yrende liv i kirken!

Fra begynnelse til slutt var det mange til stede, og tradisjonen tro deltok koret «De som synger» med vakker sang. Folk koste seg med deilige kaker, utlodning og den gode stemningen.

Resultatet er enda ikke helt klart, men det kom inn over femti tusen kroner!

Basar er dugnad. Dette har vi fått til sammen! Tusen takk til alle som på ulike måter har bidratt på basaren; med kaker, gevinster, loddsalg, praktisk innsats på basardagen og andre måter.

Lysvandringsgudstjeneste
Neste helg skal den etiopiske menigheten som hører til i kirken ha en stor feiring hele helgen. Søndag 27. november, 1. søndag i advent, blir det derfor kveldsgudstjeneste kl 17.00. I år kaller vi det for «lysvandringsgudstjeneste», der vi på ulike måter blir minnet om lyset som overvant mørket, om Gud som ble menneske i Jesus. Konfirmantene skal delta, og vi forsøker å lage en gudstjeneste som passer for alle generasjoner.

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd. Gudstjenesten er ved kapellan Iselin Jørgensen og kantor Maija-Liisa Aas. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Onsdag kl 11.00: Andakt på Grimtunet Alle velkommen!

Før søndagen
Bibeltekster: 5 Mos 30,15-20; 1 Kor 15,22-28 og Joh 9,39-41
Salmer i gudstjenesten: 80, 588, 520, 280, 344, 899

Vi har kommet til siste søndag i kirkeåret. Denne søndagen kalles «domssøndagen», eller «Kristi kongedag», og fokuserer på at Jesus til sist vil vise seg som Kongen over alt. I prekenteksten hører vi Jesus, som nettopp hadde gjort en blind mann seende. Siden han hadde gjort dette på en sabbat, altså hviledagen da man ifølge Moseloven ikke skulle gjøre noe, ble Jesus kritisert av fariseerne. Som et svar på dette, sa Jesus ordene som er søndagens prekentekst.

Jesus sier selv at han er kommet til dom for denne verden. Dommen handler ikke bare om fordømmelse, men også om at Jesus gjør det som er nødvendig for frifinnelse. Han gir håp, nytt liv og ny start for alle som vil ha det.

Ved utgangen av dette kirkeåret kan vi se tilbake på hvordan vårt år har vært siden advent i fjor. På samme måte som når vi går ut av et kalenderår, kan vi reflektere over om det er noe vi trenger å be om tilgivelse for, om det er noe vi vil gjøre annerledes. Vi kan be Gud om nåde når vi går inn i det nye kirkeåret.

For flere tanker om søndagsteksten, hør gjerne podcasten «Før søndagen i Kristiansand», som er et samarbeid mellom menighetene i byen.  Du finner alle samtalene her.

Søndagens bønn
Hellige Gud,
du bor i det høye og hellige
og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
Vi ber deg:
Gjør oss våkne så vi gjenkjenner deg i alle som lider.
Se i nåde til oss på dommens dag.
så vi kan komme inn til festen og gleden i ditt rike,
ved vår frelser Jesus Kristus,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

God helg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake