Høstbasar


Infomail 11. november: En viktig del av kirken er fellesskap. Det å være sammen, bli kjent, og oppleve noe sammen. I morgen, lørdag, er det tid for fellesskap når vi har høstbasar i kirken!

Selvsagt er den økonomiske siden ved basaren viktig, men det er også en god møteplass mellom folk, og der man kan bli litt mer kjent med kirken. Jeg håper alle som kommer, vil oppleve Grim kirke som et godt sted å komme til.

Dørene åpnes kl 12, og det blir forskjellig program gjennom dagen. Blant annet skal koret «De som synger» delta. Man får kjøpt smakfulle kaker, varme pølser og mye annet godt. Det er åresalg gjennom hele dagen, og til slutt er det trekning på loddene som vi har solgt de siste ukene.

Det som skjer framover

  • Lørdag kl 12-15: Høstbasar
  • Lørdag kl 19.00: Konsert med Kilden vokalensemble (billetter)
  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd. Gudstjenesten er ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og kantor Maija-Liisa Aas. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Mandag kl 11.00: Babysang (påmelding)
  • Mandag kl 19.00: Misjonsring
  • Tirsdag kl 16.00: Familiemiddag
  • Torsdag kl 11.00: Strikketreff

Før søndagen
Bibeltekster: Jes 51,11-16; 1 Tess 4,13-18 og Matt 24,35-44
Salmer i gudstjenesten: 312, 591, 738, 620, 470, 271

Kommende søndag er nest siste søndag i kirkeåret. Denne tiden er fokus på lengsel og forberedelse til Jesu gjenkomst. Tekstene for søndagen forteller at alt er i Guds hånd. Ingen vet når Jesus vil komme igjen, heller ikke ham selv.

Det er nok mange som har fremstilt teksten fra Matteusevangeliet på en måte som har skapt frykt. Hovedpoenget med teksten handler imidlertid om å være våken, gjøre Guds vilje, og hvile i tillit til den nåde Gud viser i dåpen. Det handler om ikke å være likegyldige, men bli berørt av Jesu kjærlighet til oss og gi denne kjærligheten videre, i ord og gjerninger.

For flere tanker om søndagsteksten, hør gjerne podcasten «Før søndagen i Kristiansand», som er et samarbeid mellom menighetene i byen.  Du finner alle samtalene her.

Søndagens bønn
Hellige Gud,
du våker alltid over oss.
Vi ber deg:
Vekk oss opp, vi som ofte er likegyldige,
så vi kan være forberedt,
og vente på den dagen Jesus Kristus kommer igjen i herlighet
for å dømme levende og døde,
han som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

God helg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake