Menighetens telefonnummer ikke lenger i bruk


Fra 1. november har ikke lenger kontoret i Grim kirke eget nummer.

Menighetens telefonnummer ikke lenger i bruk
Fra 1. november har ikke lenger kontoret i Grim kirke eget nummer.

Alle henvendelser som gjelder dåp, vielser, begravelser etc. skal nå betjenes av kirkens servicetorg på nummer 38 19 68 00.

For henvendelser som gjelder lokale forhold så ta kontakt med den det gjelder på deres mobiltelefon: https://grimkirke.no/Kontakt

Tilbake