Allehelgensdag


Infomail 4. nevember: Denne helgen er det mange som er fylt av savn etter sine kjære.

Foto: Jarle Hvidsten

Allehelgensdag gir oss en mulighet til å sette av tid til å minnes, reflektere over livet og det vi fikk ha sammen. Det er nok sorg og savn som i stor grad fyller mange. I kirken er likevel allehelgensdag en festdag. Det er fordi vi feirer håpet om at vi etter døden skal få oppleve livet direkte sammen med Gud. Da skal det være en virkelighet uten død, sorg og smerte.

I søndagens gudstjeneste har etterlatte etter personer i Grim sokn som har gått bort det siste året blitt spesielt invitert til gudstjenesten. Da skal vi minnes og lese opp navnene og tenne lys. Vi leser gjerne opp navn også på personer som var bosatt utenfor soknet. Si fra til kirkeverten når du kommer, så legger vi til på listen. I våpenhuset henger en liste over de vi nevner.

HEL-konfirmantene
I dag har vi hatt første samling med tre flotte ungdommer som utgjør dette årets kull med HEL-konfirmanter. De går alle på Krossen skole. Konfirmasjonen for dem er søndag 30. april. Jeg gleder meg skikkelig til et år sammen med disse ungdommene!

Høstbasaren
Jeg minner om høstbasaren, lørdag 12. november kl 12-15. Da håper jeg mange vil komme! Basaren er svært viktig for menighetens økonomi, og vi har fremdeles flere loddbøker å selge. Ta kontakt om du kan selge.

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste på allehelgensdag. Musikalsk innslag ved Sindre Eikhom Hølmebakk. Gudstjenesten er ellers ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, diakon Elin Røsok Richardsen og kantor Andrew Wilder. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Mandag kl 11.00: Babysang (påmelding)
  • Onsdag kl 11.00: Andakt på Grimtunet. Alle velkommen!
  • Onsdag kl 18.30: Alf-klubben
  • Onsdag kl 19.00: Pusterom – en gudstjeneste for ungdommer
  • Lørdag 12. november: Menighetens høstbasar

Før søndagen
Bibeltekster: Jes 60,18-22; Hebr 11,11-16.39-40 og Luk 6,20-23
Salmer i gudstjenesten: 494, 882, 899, 615, 883, 895

Det er altså allehelgensdag på søndag. Tekstene for denne søndagen peker på dem som har gått foran oss, og gitt sine vitnesbyrd om Kristus, og vårt kall til å være lys og salt i verden. Prekenteksten kommer fra det vi kaller «sletteprekenen», som er en litt kortere versjon av «bergprekenen», som står i Matteusevangeliet.

Vi leser saligprisningene på søndag. Ordet «salig» kan bety «lykke». Jesus sier at det ikke er de som har alt og er uten utfordringer som prises salige. Saligprisningene gir håp til den som har det vondt, for Gud er med gjennom alt. Den som blir forfulgt, som lider nød, er på en særlig måte omfattet av Guds trøst og håp.

For flere tanker om søndagsteksten, hør gjerne podcasten «Før søndagen i Kristiansand», som er et samarbeid mellom menighetene i byen.  Du finner alle samtalene her.

Søndagens bønn
Evige Gud,
du er vårt håp og vår tilflukt.
Vi ber deg:
Trøst oss i sorgen og savnet etter våre kjære,
og styrk oss i troen, så vi i liv og død kan håpe på deg,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

God helg!

Håper vi sees på søndag! 😊

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake