Festsøndag for misjon


Infomail 28. oktober: Madagaskar får et særlig fokus i Grim kirke på søndag. Da inviterer misjonsutvalget til festsøndag for misjon med gudstjeneste, kirkelunsj med gassisk mat, og ferske inntrykk fra Madagaskar

Koret "De som synger" deltar i gudstjenesten på søndag.

Arild Bakke, som i en årrekke har vært Det Norske Misjonsselskaps (NMS) representant på Madagaskar, skal tale på gudstjenesten, og dele ferske inntrykk fra en reise til Madagaskar som han nylig var på. Til lunsj serverer vi høne og ris, tilberedt på gassisk vis. I gudstjenesten blir også koret «De som synger» med, så dette blir en skikkelig festdag!

Les om menighetens misjonsprosjekt.

Inviter gjerne andre festdag for misjon på Facebook: https://fb.me/e/2Wm3m1zVM

Allehelgensfeirng
Onsdag kl 19 inviterer koret «De som synger» til allehelgenskonsert. Konserten har et variert repertoar, og det er servering etterpå. Gratis inngang.

Søndag 6. november kl 11.00 har etterlatte etter personer i Grim sokn som har gått bort det siste året blitt spesielt invitert til gudstjenesten. Da minnes vi og leser opp navnene til de som har gått bort, mens vi tenner lys. Vi leser også gjerne opp navn for personer som ikke var bosatt i soknet. Da må dere bare ta kontakt, så setter vi dem på listen.

Høstbasaren
Lørdag 12. november kl 12-15 blir det høstbasar i kirken. Basaren er svært viktig for menighetens økonomi, og vi har fremdeles flere loddbøker å selge. Ta kontakt om du kan selge.

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Misjongudstjeneste. Taler: Arild Bakke (NMS). Koret «De som synger» deltar. Gudstjenesten er ellers ved sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og kantor Maija-Liisa Aas. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Tirsdag kl 16.00: Familiemiddag.
  • Onsdag kl 11.00: Formiddagstreff. Tema: "Den gangen vi var unge, sett gjennom glemselens slør." v/Ingrid Wisløff Jæger. Andakt, sang og mat. Kr 60. Skyss? Ring 922 62 642
  • Onsdag kl 19.00: Allehelgenskonsert med koret «De som synger». Gratis inngang.
  • Torsdag kl 11.00: Strikketreff
  • Fredag: Oppstart HEL-konfirmanter
  • Lørdag 12. november: Menighetens høstbasar

Før søndagen
Bibeltekster: Mi 7,18-19; 2 Kor 13,5-8 og Luk 15,11-32
Salmer i gudstjenesten: 687, 87, 717, 697, 695

Førstkommende søndag kalles «Bots og bønnedag», og kommer alltid på siste søndag i oktober. Tekstene fokuserer på Guds nåde og på kallet til omvendelse. Prekenteksten er lignelsen om sønnen som bad om farsarven, sløste den bort, og som til slutt vendte tilbake til farshuset. Faren tok imot sønnen med nåde og en ny start, et nydelig bilde på hvordan Gud tar imot sine barn med nåde, uansett hvor langt borte vi har vært.

Søndagens bønn
Nådige Gud,
du har skapt oss i ditt bilde
og former oss på nytt med din skaperhånd.
Vi ber deg:
Tilgi oss syndene våre og forny ditt bilde i oss
så vi vender om til deg og lever etter din gode vilje,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

God helg!

Håper vi sees på søndag! 😊

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake