Tonene gjør noe med oss


Infomail 21. oktober: Musikk er en av kirkens vakreste skatter. Tonene gjør noe med oss, og det å kunne være med i sangen skaper ofte en følelse av fellesskap og deltakelse. Sangen kan være en viktig hjelp til å uttrykke følelser.

Foto: Bo Mathisen

Forrige søndag ljomet sangen i kirken! Da var 140 personer samlet til gudstjeneste med dåp og presentasjon av konfirmantene. En gruppe fra koret «De som synger» var forsangere. Det hjelper virkelig med noen som leder sangen!

Tusen takk til alle som har vært og forsangere! Vi ønsker forsangere på alle gudstjenestene i kirken, og forsangere fra koret stiller på en rekke gudstjenester. Vi trenger likevel flere. Hvis du, eller noen du kjenner, har lyst til å bli med i forsangertjenesten, så ta kontakt med kantor Maija-Liisa Aas, tel 450 02 217 Epost: maija-liisa.aas2@kristiansand.kommune.no  

Høstkonsert med Agder symfoniorkester
På tirsdag kl.19.00 inviterer Agder Symfoniorkester til en vakker høstkonsert i Grim kirke. Sammen med musikkstudenter fra UiA spiller orkesteret fransk musikk komponert av Debussy, Fauré og Chausson. Dirigent er Adam Grüchot, og solist er fiolinist Riselda Rreka fra Albania. Billettsalg ved inngangen (kr 200/100 (under 16 år gratis). Hjertelig velkommen til en stemningsfull konsert.

Staben på stiftsdager
Tirsdag og onsdag i neste uke skal de ansatte i Agder og Telemark bispedømme være samlet til stiftsdager. Vi gleder oss til dager med inspirasjon og oppbyggelse, erfaringsdeling og nettverksbygging. Kontoret er derfor ikke betjent tirsdag og onsdag.

Temasamling om demens
Vi minner om temasamlingen på torsdag kl 19.00 i peisestua med tema: «Hjertet mitt har ikke demens». Kvelden handler om hvordan vi kan møte demensrammede med kunnskap, forståelse og respekt. Inger Johanne Bolstad, som er rådgiver for diakoni i Kristiansand kirkelige fellesråd, blir med. Del gjerne informasjonen på Facebook: https://fb.me/e/3EKfMyJMO

Festsøndag for misjon
Grim menighet har arbeidet som Det Norske Misjonsselskap har på Madagaskar som misjonsprosjekt. Søndag 30. oktober kl 11.00 inviterer vi til festsøndag for misjon. I gudstjenesten skal Arild Bakke, tidl. leder av NMS på Madagaskar, tale. Etter gudstjenesten er alle invitert til kirkelunsj der vi serverer høne og ris på gassisk vis. Festsøndagen avsluttes med ferske inntrykk fra Madagaskar. Arild Bakke forteller fra en nylig reise til øya på Afrikas østkyst. Inviter gjerne andre festdag for misjon på Facebook: https://fb.me/e/2Wm3m1zVM

Det er alltid mulig å gi penger til misjonsprosjektet. Bruk Vipps nr 699667, som er et spesialnummer for Grim menighets misjonsprosjekt.

 Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Familiegudstjeneste med deltakere fra «Lys våken»-programmet. Nattverd. Gudstjenesten er ved kapellan Iselin Jørgensen, kateket Steffen Eikenæs og kantor Maija-Liisa Aas. Takkoffer til menighetens arbeid for barn. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Tirsdag kl 19.00: Høstkonsert med Agder symfoniorkester.
  • Onsdag kl 11.00: Andakt på Grimtunet.
  • Torsdag 27. oktober kl 19.00: Temasamling: «Hjertet mitt har ikke demens»
  • Søndag 30. oktober: Festsøndag for misjon
  • Onsdag 2. november: Allehelgenskonsert med koret «De som synger»
  • Lørdag 12. november: Menighetens høstbasar

Før søndagen
Bibeltekster: Rut 2,8-11, Ef 6,1-4, Matt 18,1-11

Søndag er den 20. søndag i treenighetstiden, og handler om de nære livsrelasjonene. I prekenteksten trekker Jesus fram barnet som de største i himmelriket. Det er rollemodellen. Han går også videre og advarer mot å lokke de små til fall. Det handler om barnets store verdi. Ikke bare som rollemodell, men i seg selv.

Siden det er familiegudstjeneste på søndag, brukes andre tekster i Grim kirke.

Søndagens bønn
Evige Gud, kjærlighetens kilde,
du har skapt oss til å leve i fellesskap med deg og med hverandre.
Vi ber deg:
Bygg våre hjem i fred
og velsign alle ekteskap, familier og fellesskap.
Fyll oss med din kjærlighet så vi kan tjene deg i glede,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

En god helg ønskes dere alle!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake