Mer om konfirmantåret 2024 - 2025


Hvem kan bli konfirmert?
Alle som ønsker det kan bli med på konfirmasjonsundervisningen. Men for å bli konfirmert må man være døpt. Det vanligste er å være konfirmant det året man fyller 15 år. De som ikke er døpt, men som ønsker å konfirmere seg, får mulighet til å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Om konfirmasjonstiden
IKonfirmanttiden er en tid for å utforske, lære, ha det gøy og bli feiret for den du er. I konfirmasjonstiden lærer du om kristendommen på en spennende og livsnær måte. Gjennom undervisning, praksiser, gudstjenesteliv og undring får du oppleve og erfare hva det vil si å være en kristen.

Undervisning
Undervisningen skjer hovedsakeligi Grim kirke onsdager kl.13.15 - 14.45.Vi kommer til å legge opp til undervisning i grupper, men også ha noen undervisningstimer felles.I tillegg blir det konfirmantleir, fellessamlinger, ungdomsgudstjeneste og noen utflukter, til f.eks. Kristiansand kapell. Konfirmantene skal i løpet av året delta på åtte Gudstjenester i Den Norske Kirke.

Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 10.mai der de blir konfirmert.VIKTIGE DATOER

Informasjonsmøte om konfirmasjonstiden er onsdag 11. september kl. 19:00 i Grim kirke. Her ønsker vi at både konfirmanten og foresatte møter.

18. sep   Første undervisningstime.
19. okt   Overnatting i kirken.
20. okt   Presentasjonsgudstjeneste.
1. des   Lysmesse
7. - 9. mars   Konfrimantleir
10.mai   Konfirmasjonsdag

 

Pris
Konfirmantweekend ca.1000,-
konfirmantavgift 400,-
Overnatting i kirken 100,-
Totalt ca.1500,-*

*Økonomi skal ikke være et hinder for å delta i konfirmasjonstiden. Ta kontakt så finner vi en god løsning.

Tilbake