Mer om konfirmantåret 2023 - 2024


Hvem kan bli konfirmert?
Alle kan bli med på konfirmasjonsundervisningen. Men for å bli konfirmert må man være døpt. Det vanligste er å være konfirmant det året man fyller 15 år. De som ikke er døpt, men som ønsker å konfirmere seg, får mulighet til å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Om konfirmasjonstiden
I konfirmasjonstiden lærer man om
kristendommen på en spennende og livsnær måte. Gjennom undervisning, praksiser, gudstjenesteliv og undring får konfirmantene oppleve og erfare hva det vil si å være en kristen. I et godt fellesskap får konfirmantene mulighet til å bli bedre kjent med Gud, de andre og seg selv. 
De får også undre seg over livets mange store og viktige spørsmål.

Undervisning
Undervisningen skjer hovedsakelig 
i Grim kirke onsdag kl.13.15 - 14.45. 
Vi kommer til å legge opp til undervisning i grupper, men også ha noen undervisningstimer felles.
I tillegg blir det konfirmantweekend, fellessamlinger, ungdomsgudstjeneste og
 noen utflukter, til feks. Kristiansand kapell. Konfirmantene skal i løpet av året være delaktige i utvalgte gudstjenester. Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 13.mai der de blir konfirmert. 

VIKTIGE DATOER
 

2023

Oppstart undervisning: 13.september

Informasjonsmøte for foresatte: 20.september kl.19.00

Presentasjonsgudstjeneste: 24.september

Lysmesse: 3.desember

2024

Konfirmantweekend: 8.-10. mars

Konfirmasjon: Lørdag 11.mai

Pris
Konfirmantweekend ca.1000,-
konfirmantavgift 400,-
Totalt ca.1400*

*Økonomi skal ikke være et hinder for å delta i konfirmasjonstiden. Ta kontakt så finner vi en god løsning.

Tilbake