Mer om konfirmantåret 2023 - 2024


Hvem kan bli konfirmert?
Alle kan bli med på konfirmasjonsundervisningen. Men for å bli konfirmert må man være døpt. Det vanligste er å være konfirmant det året man fyller 15 år. De som ikke er døpt, men som ønsker å konfirmere seg, får mulighet til å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Om konfirmasjonstiden
I konfirmasjonstiden lærer man om
kristendommen på en spennende og livsnær måte. Gjennom undervisning, praksiser, gudstjenesteliv og undring får konfirmantene oppleve og erfare hva det vil si å være en kristen. I et godt fellesskap får konfirmantene mulighet til å bli bedre kjent med Gud, de andre og seg selv. 
De får også undre seg over livets mange store og viktige spørsmål.

Undervisning
Undervisningen skjer hovedsakelig 
i Grim kirke onsdag kl.13.15 - 14.45. 
Vi kommer til å legge opp til undervisning i grupper, men også ha noen undervisningstimer felles.
I tillegg blir det konfirmantweekend, fellessamlinger, ungdomsgudstjeneste og
 noen utflukter, til feks. Kristiansand kapell. Konfirmantene skal i løpet av året være delaktige i utvalgte gudstjenester. Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 13.mai der de blir konfirmert. 

VIKTIGE DATOER

2023

Oppstart undervisning
13.september

Informasjonsmøte for foresatte 20.september kl.19.00

Presentasjonsgudstjeneste 
24.september

Konfirmantweekend 
Dato kommer.

Lysmesse 
3.desember

2024

Konfirmasjon
Lørdag 11.mai

Pris
Konfirmantweekend ca.1000,-
konfirmantavgift 400,-
Overnatting i kirken 100,-
Totalt ca.1500*

*Økonomi skal ikke være et hinder for å delta i konfirmasjonstiden. Ta kontakt så finner vi en god løsning.

Tilbake