Mange på gudstjeneste


Infomail 30. september: På søndag var over hundre personer fra alle generasjoner samlet til familiegudstjeneste og høsttakkefest i Grim kirke!

Konfirmantene hadde hatt overnatting i kirken fra lørdag. De deltok aktivt i gudstjenesten, og 4-åringene fikk utdelt «Min kirkebok». Etter gudstjenesten var menighetssalen fylt med liv på kirkekaffen. Da ble frukten fra høsttakkefesten loddet ut.

Det er jo mange som har høstferie i uka som ligger foran. Likevel vil det skje en rekke ting i Grim kirke. Onsdag blir det formiddagstreff, og torsdag er det igjen klart for strikketreff. Førstkommende søndag, 2. oktober, er det gudstjeneste i kirken. Da blir det nattverd rundt alterringen. Søndag 9. oktober er det ikke gudstjeneste i Grim kirke.

Temasamling om demens
Torsdag 27. oktober kl 19.00 inviterer vi til samling i peisestua med tema: «Hjertet mitt har ikke demens». Kvelden handler om hvordan vi kan møte demensrammede med kunnskap, forståelse og respekt. Inger Johanne Bolstad, som er rådgiver for diakoni i Kristiansand kirkelige fellesråd, blir med. Mer informasjon kommer etter høstferien.

Økonomiaksjonen
Det er en stor glede å fortelle at aksjonen for å få flere givere har gitt resultater! I løpet av måneden har vi fått mange nye, faste givere. Dette vil være med og bidra til at vi kan fortsette, og aller helst gjøre enda mer, for barn, unge, voksne og eldre på Grim. Tusen takk til alle! Og selvsagt kan man fremdeles melde seg fast giver:  https://kirken.profundo.no/grim-sokn

Det som skjer framover

  • Søndag kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/sokneprest Odd Bjarne Ellefsen og kantor Maija-Liisa Aas. Takkoffer til menighetens arbeid. Vipps 697210. Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
  • Onsdag kl 11.00: Formiddagstreff i peisestua. Tema: "I heisen med…".  Andakt, musikk og varmt måltid. Pris kr 60. For skyss; ring tel 922 62 642 eller 934 10 716
  • Torsdag kl 11.00: Strikketreff i menighetssalen

 

  • Torsdag 27. oktober kl 19.00: Temasamling. Se over.
  • Søndag 30. oktober: Festsøndag for misjon
  • Onsdag 2. november: Allehelgenskonsert med koret «De som synger»
  • Lørdag 12. november: Menighetens høstbasar

Før søndagen
Bibeltekster: Esek 37,1-5.10-14; Fil 1,20-26; Mark 5,35-43
Salmer i gudstjenesten: 207, 677, 209, 560, 199

Førstkommende søndag kalles ofte for «Høstens påskedag». Tekstene som hører til denne dagen, formidler håpet om at døden ikke skal seire. I evangelieteksten leser vi fortellingen om Jairus’ datter som Jesus gjorde levende. Jesus kalte døden en søvn, som han kan vekke mennesker opp fra. Han er sterkere enn døden!

I en tid der vi ser naturen dø, litt etter litt, skal vi huske håpet om at nytt liv igjen vil gro fram. Om noen måneder kommer varmen tilbake. Det kommer grønne spirer som skal vokse til store vekster. På samme måte får vi tro at døden heller ikke får det siste ordet med oss. Jesu død og oppstandelse gir også oss håp om et liv etter døden. I den mørke tida vi går inn i nå, synes jeg det er godt å tenke på.

Søndagens bønn
Evige Gud, vår skaper,
du reiste Jesus opp fra graven.
Vi ber deg:
Gi din kirke kraft til å tale livets ord i dødens verden,
så alle kan sette sitt håp til ham som er oppstandelsen og livet,
Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

En god høsthelg ønskes dere alle!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake