Høsttakkefest


Infomail 23. september: På søndag fylles kirken igjen med barn og ungdom, voksne og eldre. Da er det tid for familiegudstjeneste og høsttakkefest!

Til gudstjenesten er 4-åringene spesielt invitert for å motta 4-årsboka. De nye konfirmantene deltar aktivt, og prekenen er vår egen utgave av musikalen «Skapelsen» som Børud-gjengen lagde for mange år siden. Vil du høre sangene i forkant, kan du høre det på Spotify her.

Ta gjerne med grønsaker/frukt som bæres fram til alteret, og loddes ut etter gudstjenesten.

Festsøndag for misjon
Søndag 30. oktober blir en stor misjonsdag i Grim kirke. Da kommer Arild Bakke, som i en årrekke har vært NMS’ representant på Madagaskar, for å preke i gudstjenesten, samt formidle nye inntrykk etter hans tur til øya på Afrikas østkyst for kort tid siden.

Mellom gudstjenesten og misjonsprogrammet inviterer misjonsutvalget til kirkelunsj, der vi får servert høne og ris tilberedt på gassisk vis. Gled dere, og inviter gjerne med flere!

Økonomiaksjonen
Vi går inn i siste uke av aksjonen for å styrke det økonomiske grunnlaget for alt som skjer i menigheten. Også i uka som har gått har flere meldt seg til fast givertjeneste. Det er kjempefint! Vil du også bli fast giver? Gå inn på denne siden og registrer:  https://kirken.profundo.no/grim-sokn

 Det som skjer framover

 • Søndag kl 11.00: Familiegudstjeneste med høsttakkefest. Utdeling av 4-årsboka. Nattverd. Konfirmantene deltar sammen med sokneprest Odd Bjarne Ellefsen, kateket Steffen Eikenæs, barne- og familiearbeider Linda Strandskogen og kantor Maija-Liisa Aas.
  Takkofferet går til menighetens arbeid. Vipps 697210.
  Kirkebil kan man bestille ved å ringe 908 97 212.
  Kirkekaffe med grønnsaksutlodning etter gudstjenesten.
 • Mandag kl 11.00: Babysang i peisestua. Ta kontakt med Linda Strandskogen for påmelding.
 • Onsdag kl 11.00: Andakt på Grimtunet. Alle er velkomne.
 • Søndag 30. oktober: Festsøndag for misjon
 • Lørdag 12. november: Menighetens høstbasar

Før søndagen
Bibeltekster: Ordsp 9,1-5; 1 Kor 1,18-25 og Matt 11,16-19

Vi har kommet til 16. søndag i treenighetstiden, som kan kalles «visdommens søndag». Alle bibeltekstene handler om visdommen. I evangelieteksten hører vi Jesus som sårt konstaterer at Guds visdom ikke blir tatt imot av folkets religiøse ledere. Selv om Gud gjør seg tilgjengelig, er det ikke alle som tar imot. I teksten kan vi også ane Guds lengsel etter fellesskap med menneskene som vender seg fra Ham.

Siden vi skal ha høsttakkefest i Grim kirke på søndag, bruker vi andre tekster.

Søndagens bønn
All godhets Gud,
du hører våre klagerop.
Vi ber deg:
Trøst oss i lidelse og trengsel,
så vi finner styrke i løftet om at du vil gjøre alle ting nye,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den hellige ånd lever og råder,
én sann Gud fra evighet til evighet.
Amen.

God helg!

Vennlig hilsen
Grim menighet v/ Odd Bjarne Ellefsen

Vi sender ut infomail hver uke. Vil du ha infomail direkte til eposten din? Meld deg på her:

Påmelding infomail

Tilbake